Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 351
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Physioneal 40 Glucose Clear-Flex 13,6 mg-ml, 22,7 mg-ml, 38,6 mg-ml peritoneaalidialyysineste SPC 2021-08-16

PL

Resepti

Physiotens 0.2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Physiotens 0.4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Picato - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Picoprep jauhe oraaliliuosta varten SPC 2023-03-27

PL

Resepti/itsehoito

Picorion 5 mg tabletti SPC 2023-10-24

PL

Itsehoito

Picorion 7,5 mg-ml tipat, liuos SPC 2021-11-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pifeltro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Pimafucin 2-prosenttinen emulsiovoide, SPC 2024-02-01

PL

Itsehoito

Pimafucort voide SPC 2020-12-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pioglitazone Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pioglitazone Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pioglitazone Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Piperacillin-Tazobactam Fresenius Kabi 2 g - 0.25 g, 4 g - 0.5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-04-11

PL

Resepti

Piperacillin-Tazobactam Kalceks 2 g-0,25 g, 4 g-0,5 g, infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-01-20

PL

Resepti

Piperacillin-Tazobactam Reig Jofre 2 g - 0.25 g, 4 g - 0.5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-08-22

PL

Resepti

Piperacillin-Tazobactam Sandoz 2 g-0.25 g, 4 g-0.5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Piperacillin-Tazobactam STADA 2g-0.25g, 4g-0.5g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-06-13

PL

Resepti

Piperacillin-Tazobactam Stragen 2 g-0.25 g, 4 g-0.5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-12-22

PL

Resepti

Piperacillin/Tazobactam Antibiotice 2g / 0,25 g, 4 g /0,5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-09-26

PL

Resepti

Piperacillin/Tazobactam Qilu 2 g / 0,25 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-03-14

PL

Resepti

Piperacillin/Tazobactam Qilu 4 g / 0,5 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-03-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Piqray - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pirfenidone Accord 267 mg, 801 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2022-08-30

PL

Resepti

Pirfenidone ratiopharm 267 mg, 801 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-09-29

PL

Resepti

Pirfenidone Sandoz 267 mg, 801 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-05-13 Uusi

PL

Resepti

Pirfenidone STADA 267 mg, 801 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pirfenidone Viatris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pirfenidone Vivanta 267 mg, 801 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2024-02-14

PL

Resepti/itsehoito

Piroxin 0,5 prosenttinen geeli SPC 2024-03-21 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >