Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 331 - 355 kokonaismäärästä 355
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ProQuad - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Proscar 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-11

PL

Itsehoito

Prostaforce kapseli, pehmeä SPC 2022-01-17

PL

Resepti

Prosterid 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-09

PL

Resepti

Prostivas 0.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-07-08

PL

Resepti

Protaminsulfat Leo Pharma 1400 anti-hepariini IU-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2021-12-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Protaphane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Protopic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Provera 10 mg tabletti SPC 2020-05-26

PL

Resepti

Provistopto 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2023-04-21

PL

Resepti

Prucalopride Stada 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-12

PL

Resepti

Pulmicort 0,25 mg-ml, 0,5 mg-ml sumutinsuspensio SPC 2023-09-29

PL

Resepti

Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog-annos, 200 mikrog-annos, 400 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2023-04-21

PL

Resepti

Pulmocis 2 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2024-01-14

PL

Resepti

Pulmonox AWO 0.1 prosenttia, lääkkeellinen kaasu, puristettu SPC 2022-09-01

PL

Resepti

Pulmotec kuiva-aine inhalaatiojauhetta varten PL 2015-09-22

PL

Resepti

Pulmotec kuiva-aine inhalaatiojauhetta varten, valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Pulmozyme 1 mg-ml sumutinliuos SPC 2022-01-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Puregon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Purimmun 50 mg tabletti SPC 2023-09-15

PL

Itsehoito

Pursennid Ex-Lax 12 mg tabletti, päällystetty SPC 2023-04-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pylclari - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pylobactell - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pyrvin 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pyzchiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12