Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 355
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PreHevbri - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Preterax 2 mg-0.625 mg tabletti SPC 2012-07-31

PL

Resepti

Preterax Novum 2.5 mg-0.625 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-11-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pretomanid FGK - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prevenar 13 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prevenar 20 (ent. Apexxnar) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PREVYMIS - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Prexige 100 mg tabletti SPC 2007-10-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prezista - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prialt - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Priglide 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2024-01-23

PL

Resepti

Priligy 30 mg, 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-24

PL

Itsehoito

Primaspan 50 mg, 100 mg enterotabletti SPC 2023-07-31

PL

Itsehoito

Primaspan 50 mg, 100 mg enterotabletti SPC 2024-04-18

PL

Resepti

Primolut N 5 mg tabletti SPC 2022-09-13

PL

Resepti

Primolut Nor 10 mg tabletti SPC 2021-06-07

PL

Resepti

Primovist 0,25mmol-ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa SPC 2021-05-11

PL

Resepti

Primperan 10 mg tabletti SPC 2023-03-15

PL

Resepti

Primperan 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-03-15

PL

Resepti

Priorix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten (ampullissa) SPC 2023-09-05

PL

Resepti

Priorix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten esitäytetty ruisku SPC 2023-09-06

PL

Resepti

Priorix Tetra injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, esitäytetty ruisku SPC 2024-06-28 Uusi

PL

Resepti

Prismasol Kalium 2 mmol-l hemodialyysi-hemofiltraationeste SPC 2024-01-12

PL

Resepti

Prismasol Kalium 4 mmol-l hemodialyysi-hemofiltraationeste SPC 2024-01-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pritor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PritorPlus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Privigen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pro-Epanutin 75 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten-injektioneste, liuos SPC 2023-04-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Procoralan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Procren Depot PDS 3.75 mg, 11.25 mg, 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten SPC 2023-08-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >