Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 351
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Pemetrexed EVER Pharma 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-12-15 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Fresenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pemetrexed Hexal 25 mg-ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-07-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed KRKA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed medac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pemetrexed Norameda 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-11-22

PL

Resepti

Pemetrexed Norameda 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-11-22

PL

Resepti

Pemetrexed Orion 100 mg, 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-08-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Pfizer (ent. Pemetrexed Hospira) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pemetrexed Stada 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-01-19

PL

Resepti

Pemetrexed Zentiva 10 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2023-06-12

PL

Resepti

Penicryl 5000000 IU injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-07-26.docx

PL

Resepti

Penomax 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-05

PL

Resepti

Penomax 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-28

PL

Resepti

Pentasa 1 g depottabletti SPC 2023-03-03

PL

Resepti

Pentasa 1 g peräpuikko SPC 2023-03-03

PL

Resepti

Pentasa 1 g, 2 g, 4 g depotrakeet SPC 2023-03-03

PL

Resepti

Pentasa 1 g, 2 g, 4 g depotrakeet SPC 2023-03-03

PL

Resepti

Pentasa 1 g-100 ml peräruiskesuspensio SPC 2023-03-03

PL

Resepti

Pentasa 500 mg depottabletti SPC 2023-03-03

PL

Resepti

Pentavac injektiokuiva-aine ja suspensio, suspensiota varten SPC 2023-09-14

PL

Resepti

Penthrox 3 ml inhalaatiohöyry, neste SPC 2023-03-27

PL

Resepti

Pentiro 50 mg-12.5 mg-200 mg, 100 mg-25 mg-200 mg150 mg-37.5 mg-200 mg-175 mg-43.75 mg-200 mg, 200 mg-50 mg-200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-07-12

PL

Resepti

Pentocur 0.5 g ja 1 g injektiokuiva-aine liuosta varten SPC 2022-11-17

PL

Resepti

Pentoxin 400 mg depottabletti SPC 2020-06-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pepaxti - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Pepcid 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-03

PL

Itsehoito

Pepcid Duo 10 mg - 165 mg - 800 mg purutabletti SPC 2023-10-25

PL

Itsehoito

Pepelia enterokapseli, pehmeä SPC 2020-07-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >