Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 258
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Bicavan 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Bicavan 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Bioclavid 500 mg - 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-15

PL

Resepti

Bioclavid 875 mg - 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-04

PL

Resepti

Budenofalk 3 mg enterokapseli, kova SPC 2021-07-30

PL

Resepti

Candesartan Krka 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg, tabletti SPC 2022-02-17

PL

Resepti

Celebra 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2022-02-09

PL

Resepti

Celecoxib Krka 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Celecoxib Pfizer 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2022-02-09

PL

Resepti

Celecoxib Sandoz 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2020-11-27

PL

Resepti

Celecoxib Stada 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2021-05-06

PL

Resepti

Clobex 500 mikrog-g shampoo SPC 2020-12-18

PL

Resepti

Cotrim, Cotrim forte tabletti SPC 2021-07-07

PL

Itsehoito

Creon 10 000, 25 000 enterokapseli, kova SPC 2021-12-08

PL

Itsehoito

Creon 10 000, 25 000 enterokapseli, kova SPC 2021-12-08

PL

Itsehoito

Creon 20 000, 35 000 enterokapseli, kova SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Dasatinib Sandoz 20 mg, 50 mg, 70 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Dasatinib Stada tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100mg,140 mg SPC 2022-02-16 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Desloratadin Mylan 5 mg tabletti SPC 2022-05-20 Uusi

PL

Resepti

Diflucan 50 mg,100 mg,150 mg kapseli, kova SPC 2022-03-15

PL

Resepti

Diotem 75 mg - 20 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2022-02-25

PL

Itsehoito

Disperin 100 mg tabletti SPC 2021-06-14

PL

Itsehoito

Disperin 500 mg tabletti SPC 2021-08-18

PL

Resepti

Ditrim duplo 160 mg - 500 mg tabletti SPC 2021-07-12

PL

Resepti

Duloxetine Accord 30 mg, 60 mg enterokapseli, kova SPC 2021-11-12

PL

Resepti

Duloxetine Accordpharma 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2022-01-11

PL

Resepti

Duloxetine Orion 30 mg, 60 mg enterokapseli, kova SPC 2020-12-22

PL

Resepti/itsehoito

Duraphat 5 mg-g hammastahna SPC 2019-12-04

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosin Orion 0,5 mg - 0,4 mg kapseli, kova SPC 2022-04-25

PL

Resepti

Efavirenz Aurobindo 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-27

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >