Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 258
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Palladon 4 mg, 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli SPC 2020-11-03

PL

Resepti

Panacod poretabletti SPC 2021-07-09

PL

Resepti

Panacod tabletti SPC 2021-07-09

PL

Itsehoito

Panadol comp poretabletti SPC 2021-06-17.doc

PL

Itsehoito

Panadol pore 500 mg poretabletti SPC 2021-03-24.doc

PL

Resepti/itsehoito

Pantoprazol Actavis 20 mg enterotabletti SPC 2022-05-02

PL

Resepti

Pantoprazol Actavis 40 mg enterotabletti SPC 2022-05-02

PL

Resepti/itsehoito

Pantoprazol Krka 20 mg enterotabletti SPC 2021-10-29

PL

Resepti

Pantoprazol Krka 40 mg enterotabletti SPC 2021-10-29

PL

Resepti

Pantoprazol Mylan 20 mg enterotabletti SPC 2020-10-15

PL

Resepti

Pantoprazol Mylan 40 mg enterotabletti SPC 2020-10-15

PL

Resepti

Pausanol 0,1 mg-g emätinemulsiovoide SPC 2022-02-08

PL

Itsehoito

Pimafucin 2% emulsiovoide - SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Posaconazol STADA 40 mgml oraalisuspensio SPC 2022-04-19

PL

Resepti

Pravastatin ratiopharm 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2021-04-21

PL

Resepti

Pregabalin Orion 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 225 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2022-03-16

PL

Resepti

Profamid 250 mg tabletti SPC 2022-04-04

PL

Resepti

Relifex 500mg ja 1g tabletti, 1g liukeneva tabletti SPC 2020-10-02

PL

Resepti

Rismyl 0.5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-23 Uusi

PL

Resepti

Risperdal 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Risperdal 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Risperidon Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-15

PL

Resepti

Risperidon Orion 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-19

PL

Resepti

Risperidon Ratiopharm 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-17

PL

Resepti

Risperidone Stada 0.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-10

PL

Resepti

Rivaroxaban Avansor 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-03

PL

Resepti

Rivaroxaban Avansor 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-03

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >