Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 258
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Strattera 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg ja 100 mg kapseli, kova SPC 2021-09-14

PL

Resepti

Tadalafil AOP 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Tadalafil Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteisnen SPC 2022-03-02

PL

Resepti

Tadalafil Krka 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-02

PL

Resepti

Tadalafil Krka 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-02

PL

Resepti

Tadalafil Krka 5 mg tabletti, kalvopäällysteisnen SPC 2022-03-02

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-14

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-02

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-14

PL

Resepti

Tadalafil Sandoz, 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-08

PL

Resepti

Tadalafil Stada 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-20

PL

Resepti

Tadalafil Stada 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-20

PL

Resepti

Tadalafil Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-20

PL

Resepti

Tamictor 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2022-01-18

PL

Resepti

Tamsact 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2021-12-23

PL

Resepti

Tamsu-Anlini 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2022-06-28

PL

Resepti

Tamsucinfa 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2022-03-14

PL

Resepti

Tamsugaran 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Tamsulogen 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2021-04-28

PL

Resepti

Tamsulosiinihydrokloridi Orion 0.4 mg depotkapseli, kova, SPC 2020-11-30

PL

Resepti

Tamsulosiinihydrokloridi Sandoz 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2021-07-09

PL

Resepti

Tamsumin 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2020-12-17

PL

Resepti

Tamsupli 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2022-03-14

PL

Resepti

Tamsurion 0.4 mg depotkapseli, kova SPC 2021-01-20

PL

Resepti

Tanonalla 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg 30 mg-15 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2021-02-26

PL

Resepti

Teglutik 5 mg-ml oraalisuspensio SPC 2022-01-13

PL

Resepti

Tenoprin 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-05

PL

Resepti

Theracap 37 MBq - 5.55 GBq kapseli, kova SPC 2021-10-07

PL

Resepti

Tolterodin ratiopharm 4 mg depotkapseli, kova SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Tolterodin SanoSwiss 4 mg depotkapseli, kova SPC 2022-06-27

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >