Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 258 kokonaismäärästä 258
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Tolterodine Sandoz 4 mg depotkapseli, kova SPC 2021-01-26

PL

Resepti

Tramal 50 mg, kapseli SPC 2021-06-15

PL

Resepti

Trientine Tillomed 167 mg kapseli, kova SPC 2021-07-03

PL

Resepti

TRIMETIN 100 mg, 160 mg, 300 mg tabletti SPC 2021-12-17

PL

Resepti

TRIMETIN 100 mg, 160 mg, 300 mg tabletti SPC 2021-12-17

PL

Resepti

Venlafaxin ratiopharm 37.5 mg, 75 mg 150 mg depotkapseli, kova SPC 2021-09-30

PL

Resepti

Venorion 37.5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2020-10-28

PL

Resepti

Vimovo 500 mg - 20 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2022-04-20

Resepti

Vimovo 500 mg-20 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2021-07-08

PL

Resepti

Xonvea 10 mg - 10 mg enterotabletti SPC 2022-06-27 Uusi

PL

Resepti

Zeldox 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapseli, kova SPC 2021-10-05

PL

Resepti

Ziaxel 180 mg/2 mg kapseli SPC 2004-05-19

PL

Resepti

Ziprasidon Pfizer 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapseli, kova SPC 2021-10-08

PL

Resepti

Zithromax 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-21

PL

Resepti

Zithromax 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-21

PL

Resepti/itsehoito

Zolt 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2021-09-27

PL

Itsehoito

Zoviduo 50 mg-g + 10 mg-g emulsiovoide SPC 2021-06-30

PL

Resepti/itsehoito

Zovirax 5 % emulsiovoide SPC 2021-10-21

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9