Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 258
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Mentixa 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-21

PL

Resepti

Metoprolol Krka 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2021-05-28

PL

Resepti

Montelukast Mylan 5mg purutabletti SPC 2021-02-12

PL

Resepti

Montelukast Ratiopharm 10mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-30

PL

Resepti

Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti SPC 2022-06-03

PL

Resepti

Montelukast ratiopharm 5 mg purutabletti SPC 2022-06-03

PL

Resepti

Myastad 180 mg, 360 mg enterotabletti SPC 2022-07-18 Uusi

PL

Resepti

Mycophenolate Mofetil Accord 250 mg kapseli, kova SPC 2022-08-12 Uusi

PL

Resepti

Natrilix 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-21

PL

Resepti

Natriumfluoridi Morningside 5 mg-g hammastahna SPC 2022-08-04 Uusi

PL

Resepti

Neurontin 300 mg, 400 mg kapseli, kova SPC 2021-07-05

PL

Itsehoito

Obsidan Fe++ 100 mg kapseli, kova SPC 2018-09-12

PL

Resepti

Obsidan Fe++ comp kapseli, kova SPC 2020-05-06.docx

PL

Itsehoito

Okitask 25 mg rakeet SPC 2021-02-02

PL

Itsehoito

Okitask 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-02

PL

Resepti

Omeprazol ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2021-02-23

PL

Resepti/itsehoito

Omeprazol ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2021-02-23

PL

Resepti/itsehoito

Omeprazol SanoSwiss 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2021-04-01

PL

Resepti

Omestad 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2022-04-28

PL

Resepti

Omnic 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2021-08-01

PL

Resepti

Orfiril long 150 mg, 300 mg depotkapseli, kova SPC 2022-01-03

PL

Resepti/itsehoito

Orlistat Sandoz 60 mg kapseli, kova SPC 2021-05-17

PL

Resepti

Orlistat Stada 120 mg kapseli, kova SPC 2021-12-01

PL

Resepti

Oxycodone Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg kapseli SPC 2022-06-15

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone ratiopharm 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone ratiopharm 5 mg-2,5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 30 mg-15 mg depottabletti SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Stada 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2021-02-03.docx

PL

Resepti

Oxyratio 5 mg, 10 mg, 20 mg kapseli SPC 2021-04-23

PL

Resepti

Padviram 600 mg-200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-05 Uusi

PL

Resepti

Palladon 1.3, 2.6 mg kapseli SPC 2020-11-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >