Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 258
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Efavirenz Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-29

PL

Resepti

Emtenef 600 mg-200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-25

PL

Resepti

Erlotinib Avansor 25 mg 100 mg 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-08

PL

Resepti

Erlotinib Krka 25 mg, 100 mg, 150 mg, tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2022-04-14

PL

Resepti

Esomekra 20, 40 mg enterokapseli SPC 2012-11-14

PL

Resepti/itsehoito

Esomeprazol Krka 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2021-03-26 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Esomeprazol ratiopharm 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Expros 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2021-08-01

PL

Resepti

Ezetimib Actavis 10 mg tabletti SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Ezetimib KRKA 10 mg tabletti SPC 2020-05-05

PL

Resepti

Ezetimib Liconsa 10 mg tabletti SPC 2021-02-09

PL

Resepti

Ezetimib Medical Valley 10 mg tabletti SPC 2021-07-09

PL

Resepti

Ezetimib Sandoz 10 mg tabletti SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Ezetimib Stada 10 mg tabletti SPC 2022-02-09

PL

Resepti

Ezetimibe Accord 10 mg tabletti SPC 2022-03-02

PL

Resepti

Ezetimibe Mylan 10 mg tabletti SPC 2022-02-17

PL

Resepti

Ezetimibe Orion 10 mg tabletti SPC 2020-10-28

PL

Resepti

Ezetimibe ratiopharm 10 mg tabletti SPC 2022-01-11

PL

Resepti

Ezetrol 10 mg tabletti SPC 2021-04-27

PL

Resepti

Felodipin Hexal 2.5 mg depottabletti, SPC 2021-02-12

PL

Resepti

Felodipin Hexal 5 mg, 10 mg depottabletti SPC 2021-02-12

PL

Resepti

Fesoterodine Stada 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2021-12-28

PL

Resepti

Finasterid Orion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2022-02-01

PL

Resepti

Finasterid ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-05

PL

Resepti

Finasteride Docpharma 5 mg tabletti SPC 2008-01-25

PL

Resepti

Fingolimod ratiopharm 0.25 mg ja 0.5 mg kapseli, kova valmisteyhteenveto 2021-05-06

PL

Resepti

Fluconazol Krka 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2021-12-31

PL

Resepti

Fluconazol Orion 50 mg, 100 mg, 150 mg kapseli, kova SPC 2021-02-05

PL

Resepti

Gabapentin Orion 300 mg, 400 mg kapseli, kova SPC 2021-08-25

PL

Resepti

Gabapentin Sandoz 300 mg, 400 mg kapseli, kova SPC 2021-01-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >