Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 258
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-15

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-15

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-15 aloituspakkaus

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-15

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-15

PL

Resepti

Rivastigmin Orion 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg kapseli, kova SPC 2019-07-04

PL

Resepti

Rivastigmin Stada 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg kapseli, kova SPC 2020-12-09

PL

Resepti

Ropinirol Orion 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2021-06-23.doc

PL

Resepti

Ropinostad 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2020-04-28

PL

Resepti/itsehoito

Rosazol 1 % emulsiovoide SPC 2019-10-09

PL

Resepti

Rosuvastatin-Ezetimibe ratiopharm 5 mg- 10 mg, 10 mg-10 mg, 20 mg - 10 mg tabletti SPC 2021-12-29

PL

Resepti

Simvastatin Mylan 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-03

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Glenmark 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-25

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Hexal 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-14 Uusi

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Krka 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-14

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin ratiopharm 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Sandoz 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-14

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin STADA 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-04

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Zentiva 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-15

PL

Resepti

Sitavig 50 mg bukkaalitabletti, kiinnittyvä SPC 2022-07-25 Uusi

PL

Resepti

Somac 20 mg enterotabletti SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Somac 40 mg enterotabletti SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Sorafenib Mylan 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-31

PL

Resepti

Sorafenib Sandoz 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-28 Uusi

PL

Resepti

Sorafenib Stada 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-28 Uusi

PL

Resepti

Spartofer 100mg kapseli SPC 2022-06-27 Uusi

PL

Resepti

Spasmo-lyt Depot 60 mg depotkapseli, kova SPC 2022-01-03

PL

Resepti

Spirix 25 mg, 50 mg tabletti SPC 2022-02-16

PL

Resepti

Strattera 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg ja 100 mg kapseli, kova SPC 2021-09-14

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >