Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 292
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Ciproxin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-12 Uusi

PL

Resepti

Clastec 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-28

PL

Resepti

Clastec 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-28

PL

Resepti

Clindamycin MIP 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-25

PL

Resepti

Clopidogrel Orion 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Clopidogrel Stada 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-06

PL

Resepti

Comfora 595 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-24

PL

Resepti

Crestor 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-17

PL

Resepti

Darunavir Accord 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-21

PL

Resepti

Darunavir Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-28

PL

Resepti

Darunavir Medical Valley 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-14

PL

Resepti

Darunavir Medical Valley 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-14

PL

Resepti

Darunavir Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-05 Uusi

PL

Resepti

Darunavir Sandoz 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-05 Uusi

PL

Resepti

Darunavir Stada 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-25

PL

Resepti

Darunavir Stada 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-20

PL

Resepti

Deferasirox Glenmark 90 mg, 180 mg, 360 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-22

PL

Resepti

Deferasirox Orifarm 90 mg, 180 mg, 360 mg kalvopäällysteiset tabletit, SPC 2021-03-08

PL

Resepti

Deferasirox Stada 90 mg, 180 mg, 360 mg kalvopäällysteinen tabletti, SPC 2020-09-02

PL

Resepti

Desloratadin Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-31

PL

Resepti

Dienogest Besins 2 mg tabletti SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Dienogest Stragen 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-12

PL

Resepti

Diovan 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-24.docx

PL

Resepti

Diovan 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-24.docx

PL

Resepti

Diovan 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-24.docx

PL

Resepti

Diovan 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-24.docx

PL

Resepti

Diovan Comp 80mg-12.5mg, 160mg-12.5mg, 160mg-25mg, 320mg-12.5mg, 320mg-25mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-31

PL

Resepti

Diovan Comp 80mg-12.5mg, 160mg-12.5mg, 160mg-25mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Diovan Comp 80mg-12.5mg, 160mg-12.5mg, 160mg-25mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Diovan Comp 80mg-12.5mg, 160mg-12.5mg, 160mg-25mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-08

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >