Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 292
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Naltrexone POA Pharma 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-04

PL

Resepti

Nebivolol Orion 5 mg tabletti SPC 2020-09-09

PL

Resepti

Nexium 10 mg enterorakeet oraalisuspensiota varten, annospussi SPC 2022-06-02

PL

Resepti

Nexium 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2022-06-02

PL

Itsehoito

Nicorette Microtab 2 mg resoribletti SPC 2021-11-23

PL

Resepti

Nimotop 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-01

PL

Itsehoito

Okitask 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-02

PL

Resepti

Olanzapin ABZ-Pharma 5mg, 10mg, 15mg, 20mg tabletti, suussa hajoava SPC 2008-10-17

PL

Resepti

Olanzapin CT-Arzneimittel 5mg,7.5mg,10mg,15mg,20mg tabletti,suussa hajoava SPC 2008-10-17

PL

Resepti

Olanzapin Orion 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-07-09

PL

Resepti

Olanzapin Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-09

PL

Resepti

Olanzapin Ratiopharm 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-15

PL

Resepti

Olanzapin Sandoz 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-29

PL

Resepti

Olanzapine Accord 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-26

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil Stada 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-04

PL

Resepti

Optinate Septimum 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Orloc 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-01

PL

Resepti

Oxcarbazepin Mylan 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-01

PL

Resepti

Oxcarbazepin Orion 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-11

PL

Itsehoito

Pamol F 125 mg dispergoituva tabletti SPC 2022-06-24

PL

Itsehoito

Pamol F 250 mg dispergoituva tabletti SPC 2022-06-24

PL

Resepti

Pamol F 500 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2022-06-24

PL

Resepti/itsehoito

Panadol 500 mg tabletti SPC 2020-02-10.doc

PL

Itsehoito

Panadol Coffein 500 mg-65 mg tabletti SPC 2017-10-09

PL

Itsehoito

Panadol Coffein 500 mg-65 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-28

PL

Resepti/itsehoito

Pantoprazol Krka 20 mg enterotabletti SPC 2021-10-29

PL

Resepti

Pantoprazol Krka 40 mg enterotabletti SPC 2021-10-29

PL

Resepti

Pantoprazol Mylan 20 mg enterotabletti SPC 2020-10-15

PL

Resepti

Pantoprazol Mylan 40 mg enterotabletti SPC 2020-10-15

PL

Resepti

Pantoprazol Orion 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2020-09-21

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >