Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 292
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Solazin 5 mg 10 mg 15 mg 20 mg tabletti suussa hajoava SPC 2011-01-10

PL

Resepti

Solifenacin ratiopharm 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-01-08

PL

Resepti

Somac 20 mg enterotabletti SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Somac 40 mg enterotabletti SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-14

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-02

PL

Resepti

Tadalafil ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-14

PL

Resepti

Tadalafil Sandoz, 5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-08

PL

Resepti

Tasminetta 0.03 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Tavanic 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-11

PL

Resepti

Telmark 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Telmisartan Orion 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2020-09-18

PL

Resepti

Telmisartan Sandoz 40 mg tabletti SPC 2021-08-06

PL

Resepti

Telmisartan Stada 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-07

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Orion 40 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Orion 80 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Orion 80 mg-25 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Accord 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Hexal 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-10

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Sandoz 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-10

PL

Resepti

Teveten 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Teveten Comp 600 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-10

PL

Resepti

Tilamir 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-01

PL

Resepti

Trilaham 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2004-06-14

PL

Resepti

Trilandia 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2004-06-14

PL

Resepti

Trileptal 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-30

PL

Resepti

TRIMETIN 100 mg, 160 mg, 300 mg tabletti SPC 2021-12-17

PL

Resepti

TRIMETIN 100 mg, 160 mg, 300 mg tabletti SPC 2021-12-17

PL

Resepti/itsehoito

Valavir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-12

PL

Resepti

Valganciclovir Accord 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-19

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >