Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 292
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Ezetimibe Mylan 10 mg tabletti SPC 2022-02-17

PL

Resepti

Farlutal 500 mg tabl SPC 2020-03-02

PL

Resepti

Flecainide Orion 100 mg, 200 mg depotkapseli, kova SPC 2020-09-24

PL

Resepti

Flushnil 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-24

PL

Resepti

Fluvastatin Mylan 20 mg, 40 mg kapseli, kova SPC 2021-02-05

PL

Resepti

Furesis 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2020-08-26

PL

Resepti

Gabapentin Actavis 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-24

PL

Resepti

Gabapentin Orion 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-19 Uusi

PL

Resepti

Ibandronat Stada 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-16

PL

Resepti

Ibandronate ratiopharm 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-10

PL

Resepti

Ibandronate ratiopharm 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-10

PL

Resepti

Imatinib Fresenius Kabi 100 mg, 400 mg tabletti,kalvopäällysteinen SPC 2022-01-03

PL

Resepti

Imatinib Krka d.d. 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-01 Uusi

PL

Resepti

Imatinib Mylan 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-23 Uusi

PL

Resepti

Imatinib Mylan 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-23 Uusi

PL

Resepti

Imatinib Orion 100 mg, 400 mg kapseli, kova SPC 2022-05-20 Uusi

PL

Resepti

Imatinib ratiopharm 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-12 Uusi

PL

Resepti

Imatinib Sandoz 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-19 Uusi

PL

Resepti

Imatinib Stada 100 mg 400 mg kapseli SPC 2021-04-27

PL

Resepti

Ketosteril kalvopäällysteiset tabletit SPC 2021-01-14

PL

Resepti

Klotriptyl 10.8 mg-10 mg, Klotriptyl mite 12.5 mg-5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-03

PL

Resepti

Lacosamide Medical Valley 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-14

PL

Resepti

Lacosamide Stada 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-14

PL

Resepti

Lamostad 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2005-09-01

PL

Resepti

Lamotrigin Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2022-06-16 Uusi

PL

Resepti

Lamotrigin ratiopharm 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2022-05-10

PL

Resepti

Lariam 250 mg tabletti SPC 2021-11-17

PL

Resepti

Leflunomide STADA 20 mg tabletti SPC 2021-10-29.doc

PL

Resepti

Levetiracetam 1A Farma 1500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-27

PL

Resepti

Levetiracetam Sandoz 250 mg, 500 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >