Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 292
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Dizmine (28) tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-04.docx

PL

Resepti

Dronedarone Stada 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-18

PL

Resepti

Duloxetine Accord 30 mg, 60 mg enterokapseli, kova SPC 2021-11-12

PL

Resepti

Duloxetine Accordpharma 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2022-01-11

PL

Resepti

Duloxetine Orion 30 mg, 60 mg enterokapseli, kova SPC 2020-12-22

PL

Resepti

Duoclav Solutab 875-125 mg dispergoituva tabletti SPC 2005-07-21

PL

Resepti

Efavirenz Aurobindo 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-27

PL

Resepti

Emconcor 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Emconcor CHF 1.25 mg, 2.5 mg, 3.75 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-11

PL

Itsehoito

Emgesan 250 mg tabletit SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Entecavir Stada 0,5 mg ja 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Entocort 2 mg tabletti ja liuotin peräruiskesuspensiota varten SPC 2020-10-28

PL

Resepti

Escitalopram Krka 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-20

PL

Resepti

Esomeprazol Actavis 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2021-01-13

PL

Resepti

Esomeprazol Navamedic 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2020-04-30

PL

Resepti/itsehoito

Esomeprazol Orion 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2021-01-20

PL

Resepti/itsehoito

Esomeprazol Sandoz 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2021-09-15

PL

Resepti/itsehoito

Esopraz 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2022-04-05

PL

Resepti

Etoricoxib ratiopharm 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-21

PL

Resepti

Everolimus Avansor 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-08-04 Uusi

PL

Resepti

Everolimus Ethypharm 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-01-25

PL

Resepti

Everolimus Krka 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-04-25 Uusi

PL

Resepti

Everolimus Mylan 2,5 mg 5 mg 10 mg tabletti SPC 2022-08-04 Uusi

PL

Resepti

Everolimus Sandoz 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-05-25

PL

Resepti

Everolimus Stada 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-05-20

PL

Resepti

Exemestan Pfizer 25 mg tabletti, päällystetty SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Exemestane Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Ezetimib Actavis 10 mg tabletti SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Ezetimib Liconsa 10 mg tabletti SPC 2021-02-09

PL

Resepti

Ezetimib Medical Valley 10 mg tabletti SPC 2021-07-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >