Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 292 kokonaismäärästä 292
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Valganciclovir Orion 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Valganciclovir Sandoz 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-26

PL

Resepti/itsehoito

Valorin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-02

PL

Resepti

Valsartan Sandoz 80 mg, 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-20

PL

Resepti

Valsartan-Hydrochlorothiazide Sandoz 80 mg-12.5 mg, 160 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-31

PL

Resepti

Valtrex 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Valtrex 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Vardenafil Accord 5 mg, 10 mg, 20 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2022-01-03

PL

Resepti

Vardenafil Accord 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletit SPC 2020-02-14

PL

Resepti

Vardenafil Krka 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Vardenafil SanoSwiss 10 mg tabletti SPC 2021-01-12

PL

Resepti

Vardenafil SanoSwiss 20 mg tabletti SPC 2021-01-12

PL

Resepti

Vardenafil SanoSwiss 5 mg tabletit SPC 2021-01-12

PL

Resepti

Vardenafil Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-23

PL

Resepti

Visanne 2 mg tabletti SPC 2021-05-28

PL

Resepti

Xemestan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-24

PL

Resepti

Zolmistad 2,5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-11-12

PL

Resepti

Zolmitriptan Sandoz 2.5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-06-29

PL

Resepti

Zolmitriptan stada 2,5 mg, tabletti SPC 2022-30-30.doc Uusi

PL

Resepti

Zomig Rapimelt 2.5 mg, 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Zomig Rapimelt 2.5 mg, 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Zonisamide STADA 50 mg, 100 mg kapseli, kova SPC 2021-02-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10