Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 172 kokonaismäärästä 172
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Simvastatin Krka 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-19

PL

Resepti

Striverdi Respimat 2.5 mikrog inhalaationeste SPC 2018-10-09

PL

Resepti

Subutex 2 mg, 8 mg resoribletti SPC 2019-02-09

PL

Resepti

Temgesic 0.2 mg, 0.4 mg resoribletti SPC 2019-02-09

PL

Itsehoito

Therimin 500 mg Hunaja ja sitruuna, jauhe oraaliliuosta varten SPC 2017-10-06

PL

Itsehoito

Therimin 500 mg Metsämarja, jauhe oraaliliuosta varten SPC 2017-10-06

PL

Itsehoito

Treo poretabletti SPC 2018-10-25

PL

Itsehoito

Triplo 500 mg-50 mg poretabletti SPC 2019-03-15

PL

Resepti

V-Pen 50 mg-ml rakeet oraaliliuosta varten SPC SPC 2019-05-28

PL

Resepti

Vepesid 50 mg kapseli, pehmeä SPC 2019-04-03

PL

Itsehoito

Vicks 0.5 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2018-09-13

PL

Itsehoito

Vicks Sinex 0,5 mg ml nenäsumute, liuos SPC 2018-06-19

PL

Resepti

Zanosar 1 g kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-07-31

PL

Resepti

Zeclar 50 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2018-02-20

PL

Resepti

Zithromax IV 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Zolmistad 2.5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2015-01-16

PL

Resepti

Zolmitriptan Sandoz 2,5 mg tabletti SPC 2015-07-23

PL

Resepti

Zolmitriptan Stada 2,5, 5 mg tabletti SPC 2015-01-12

PL

Resepti

Zomig Nasal 2.5 mg-annos, 5 mg-annos nenäsumute SPC 2018-06-22

PL

Resepti

Zomig Rapimelt 2.5 mg, 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2018-07-13

PL

Resepti

Zyvoxid 2 mg/ml infuusioneste, liuos SPC 2016-03-11

PL

Resepti

Zyvoxid 20 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2016-09-05

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6