Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 172
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Paracetamol Accord 500 mg poretabletti SPC 2019-10-24 Uusi

PL

Itsehoito

Paracetamol+C ratiopharm poretabletti SPC 2019-06-12

PL

Resepti/itsehoito

Paracetduo 500 mg- 65 mg poretabletti SPC 2017-10-27

PL

Resepti

Pemetrexed Avansor 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Pemetrexed Genthon 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-06-27 Uusi

PL

Resepti

Pemetrexed Synthon Hispania 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-03-13

PL

Itsehoito

Phosphoral oraaliliuos SPC 2019-05-21

PL

Resepti

Picoprep jauhe oraaliliuosta varten SPC 2019-08-21

PL

Resepti/itsehoito

Pinex 24 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-06-25

PL

Itsehoito

Plenvu jauhe oraaliliuosta varten SPC 2018-11-02

PL

Resepti

Pronaxen 25 mg-ml oraalisuspensio SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Pulmicort 0.25, 0.5 mg-ml sumutinsuspensio SPC 2018-08-10

PL

Resepti

Questran jauhe SPC 2018-11-30

PL

Resepti

Rasagilin Actavis 1 mg tabletti SPC 2018-01-24.doc

PL

Resepti

Regiocit hemofiltraationeste SPC 2019-04-16

PL

Resepti

Remeron SolTab 15, 30, 45 mg tabletti suussa hajoava SPC 2019-09-02

PL

Resepti

Rinexin 50 mg depottabletti SPC 2016-03-23

PL

Resepti

Risperdal Consta 25 mg, 37.5 mg, 50 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-12-04

PL

Resepti

Robinul-Neostigmin injektioneste SPC 2016-09-05

PL

Itsehoito

Rometor ratiopharm 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-09-20

PL

Resepti

Saizen 5,83 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-08-16

PL

Resepti

Saizen 8 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-08-16

PL

Resepti

Salofalk 500 mg, 1000 mg, 1500 mg, 3000 mg enterodepotrakeet SPC 2019-08-15 Uusi

PL

Itsehoito

Selukos 25 mg-g shampoo SPC 2014-10-07

PL

Resepti/itsehoito

Septabene 3 mg-1 mg imeskelytabletti SPC 2018-01-19

PL

Resepti/itsehoito

Septabene sitruuna & hunaja 3 mg-1 mg imeskelytabletti SPC 2019-07-12

PL

Resepti/itsehoito

Septabene sitruuna & seljankukka 3 mg-1 mg imeskelytabletti SPC 2019-07-12

PL

Resepti

Simdax 2.5 mg/ml infuusiokonsentraatti SPC 2016-10-21

PL

Resepti

Simvastatin Actavis 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Simvastatin Actavis 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-21

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >