Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 169
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Breakyl 200 mikrog, mikrog, 600 mikrog, 800 mikrog, 1200 mikrog, Breakyl Start bukkaalikalvo SPC 2019-05-02

Itsehoito

Bronwel imeskelytabletti SPC 2015-03-23

PL

Resepti

Budenofalk 9 mg enterorakeet SPC 2019-09-25

PL

Resepti

Budesonide Stada 0.25, 0.5 mg-ml sumutinsuspensio SPC 2018-11-01

PL

Resepti

Bunalict 2 mg-0.5 mg, 8 mg-2 mg resoribletti SPC 2019-08-15

PL

Itsehoito

Burana 100 mg purukapseli, pehmeä SPC 2019-11-29

PL

Itsehoito

Burana 400 mg jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2019-11-29

PL

Itsehoito

C-Vimin 1 g poretabletti SPC 2018-06-12

PL

Resepti

Cipralex 20 mg-ml tipat, liuos SPC 2019-06-20

PL

Itsehoito

Citrafleet jauhe oraaliliuosta varten SPC 2019-07-12

PL

Resepti

Clarium 200 mg depotkapseli, kova SPC 2018-02-06

PL

Resepti

Dacarbazine medac 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1000 mg injektio- infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2017-01-31

PL

Itsehoito

Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide SPC OTC 2019-08-29

PL

Resepti

Diabact UBT 50 mg tabletti SPC 2019-04-25

PL

Resepti

Diapam 2 mg-ml oraalisuspensio SPC 2018-08-29

PL

Resepti

Diflucan 40 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2018-06-08

PL

Resepti

Diovan 3mg_ml oraaliliuos SPC 2019-10-30.doc

PL

Resepti

Docetaxel Actavis 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-04-18

PL

Resepti

Docetaxel Amring 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-12-31

PL

Resepti

Docetaxel Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-05-13

PL

Resepti

Docetaxel Orion 20 mg_ml, 80 mg_4 ml, 160 mg_8 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-08-14

PL

Itsehoito

Dulcosoft 10 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2017-08-21

PL

Resepti

Efedrin Unimedic 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-05 04.doc

PL

Resepti

Elidel 10 mg-g emulsiovoide SPC 2018-10-15

PL

Resepti

Emovat 0,5 mg-g emulsiovoide ja voide SPC 2018-09-25

PL

Resepti

Etoposid Fresenius Kabi 20 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2019-03-08

PL

Resepti

Etoposide Accord 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-05-02

PL

Resepti

Etoposide Pfizer 20 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-09-19

PL

Resepti

Fenylefrin Abcur 0,05 mg-ml 0,1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-04-06.doc

PL

Resepti

Fenylefrin Unimedic 0.05 mg-ml, 0.1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-11-05

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >