Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 169
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Meditus 200 mg poretabletti SPC 2016-05-04.doc

PL

Itsehoito

Mega-Calcium 1 g poretabletti SPC 2016-12-16

PL

Resepti

Minirin 60 mikrog, 120 mikrog, 240 mikrog tabletti, kylmäkuivattu SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Monovo 1 mg-g emulsio iholle SPC 2018-01-18

PL

Itsehoito

Movicol jauhe oraaliliuosta varten SPC 2019-03-06

PL

Resepti/itsehoito

Mucomyst 200 mg poretabletti SPC 2017-06-01

PL

Itsehoito

Mucoratio 200 mg poretabletti SPC 2019-03-06

PL

Resepti

Nalpain 10 mg/ml injektioneste SPC 2017-03-14

PL

Itsehoito

Neuromax Forte tabletti SPC 2014-06-12

PL

Resepti

Nexium 10 mg enterorakeet oraalisuspensiota varten SPC 2019-12-05 Uusi

PL

Resepti

Nimotop 0.2 mg-ml infuusioneste SPC 2017-10-12

PL

Itsehoito

Nix 1 prosenttinen shampoo SPC 2019-08-15

PL

Resepti

Nocdurna 25 mikrog, 50 mikrog tabletti, kylmäkuivattu SPC 2019-08-26

PL

Itsehoito

Nurofen 100 mg purukapseli, pehmeä SPC 2018-06-18

PL

Resepti

Orbeos 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg purutabletti SPC 2019-08-26

PL

Resepti

Oribamide 500 mg, kapseli SPC 2019-04-15.docx

PL

Itsehoito

Oviderm 250 mg-g emulsiovoide SPC 2017-06-17

PL

Resepti

Ovixan 1mg-g emulsiovoide SPC 2017-08-21

PL

Resepti

Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2016-11-23

PL

Resepti

Pafinur 1 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-06-27

PL

Resepti

Palladon 2 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml, 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-06-07

PL

Resepti

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrog injektioneste SPC 2016-08-04

PL

Resepti

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrog injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2016-08-04

PL

Itsehoito

Pamolhot-C 750 mg-300 mg porejauhe SPC 2019-05-13

PL

Resepti

Panacod poretabletti SPC 2019-11-25 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Panadol 24 mg-ml oraalisuspensio SPC 2017-09-26

PL

Itsehoito

Panadol Comp poretabletti SPC 2016-05-16

PL

Itsehoito

Panadol Pore 500 mg poretabletti SPC 2018-11-23

PL

Resepti/itsehoito

Paracetamol Accord 1000 mg poretabletti SPC 2019-06-27

PL

Resepti

Paracetamol Accord 500 mg poretabletti SPC 2019-10-24

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >