Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 244
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emgality - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Emgesan 250 mg tabletit SPC 2021-10-01

PL

Resepti/itsehoito

Emla emulsiovoide SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Emla lääkelaastari SPC 2022-02-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Empliciti - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Empressin 40 IU - 2 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-01-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emselex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Emtenef 600 mg-200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-25

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Accord 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-28

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Accordpharma 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-28

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Laurus 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-19

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Sandoz 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-29

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Stada 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-08

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Tillomed 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emtriva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Enalapril Comp Orion 20 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-12-15

PL

Resepti

Enalapril comp ratiopharm 20 mg-12.5 mg tabletti SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Enalapril Krka 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-11-24

PL

Resepti

Enalapril Orion 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-04-28

PL

Resepti

Enalapril Vitabalans 5 mg, 10 mg 20 mg tabletti SPC 2021-03-26

PL

Resepti

Enalapril-Lercanidipine Krka 10 mg-10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2022-04-01

PL

Resepti

Enalapril-Lercanidipine Krka 20 mg-10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2022-04-01

PL

Resepti

Enalapril-ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg SPC 2021-09-29

PL

Resepti

Enanton Depot Dual 3.75 mg, 11.25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku SPC 2022-06-06

PL

Resepti

Enanton Depot Dual 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku SPC 2022-06-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enbrel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >