Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 250
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Esomeprazole Orifarm 10 mg enterorakeet oraalisuspensiota varten, annospussi SPC 2021-02-09

PL

Resepti/itsehoito

Esopraz 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2022-05-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Esperoct - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Estalis depotlaastari SPC 2022-12-01

PL

Resepti

Estradot 25, 37.5, 50, 75, 100 mikrog-24 tuntia depotlaastari SPC 2022-12-13

PL

Resepti

Estrena 1 mg-g geeli SPC 2022-07-07

PL

Resepti

Estring 7,5 mikrog- 24 tuntia depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2022-04-05

PL

Resepti

Estrofem 1 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2023-03-13

PL

Resepti

Estrofem 2mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-25

PL

Resepti

Estrogel 0,6 mg-g geeli SPC 2023-03-14

PL

Resepti

Estrokad 0,03 mg emätinpuikko SPC 2022-01-20

PL

Resepti

Etalpha 0,25 mikrog, 0,5 mikrog kapseli, pehmeä SPC 2021-03-01

PL

Resepti

Etalpha 0,25 mikrog, 0,5 mikrog kapseli, pehmeä SPC 2021-03-01

PL

Resepti

Ethambutol Orion 500 mg tabletti SPC 2023-08-03 Uusi

PL

Itsehoito

Etono 20 mg-g ihopuikko SPC 2022-10-09

PL

Resepti

Etoposid Fresenius Kabi 20 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2021-09-22

PL

Resepti

Etoposide Accord 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-03-06

PL

Resepti

Etoposide Pfizer 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-04-17

PL

Resepti

Etoricoxib Krka 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-11

PL

Resepti

Etoricoxib Mylan 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-31

PL

Resepti

Etoricoxib Orion 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-28

PL

Resepti

Etoricoxib ratiopharm 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-21

PL

Resepti

Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-06

PL

Resepti

Etoricoxib Stada 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-15

PL

Resepti

Etraga 25 mg-ml injektiokuiva-aine, suspensiota varten SPC 2022-11-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eucreas - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Euglamin 3.5 mg tabletti SPC 2011-12-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eurartesim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evenity - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Everolimus Avansor 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2022-08-23

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >