Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 236
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Epipen Jr.150 mikrog injektioneste SPC 2019-06-06

PL

Resepti

Epirubicin Accord 2 mg-ml injektio/infuusioneste, liuos SPC 2019-05-03

PL

Resepti

Epirubicin Actavis 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2015-09-16

PL

Resepti

Epirubicin Ebewe 2 mg ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-06-08 .doc

PL

Resepti

Epirubicin Medac 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-04-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Episalvan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Epistatus 10 mg liuos suuonteloon SPC 2019-02-05.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epivir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epoetin Alfa Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eporatio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Eprex 2000, 4000, 40 000, 10 000 IU-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-03-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eptifibatide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eptifibatide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Equasym Retard 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg depotkapseli, kova SPC 2020-03-16

PL

Resepti

Equasym Retard 40 mg, 50 mg, 60 mg depotkapseli, kova SPC 2020-03-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Erbitux - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Erdopect 300 mg kapseli, kova SPC 2020-07-23 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Erelzi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Erivedge - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Erleada - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Erlotinib Avansor 25 mg, 100 mg, 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-14

PL

Resepti

Erlotinib Krka 25 mg, 100 mg, 150 mg, tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2020-02-18.docx

PL

Resepti

Erlotinib Orion 25 mg, 100 mg, 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-10

PL

Resepti

Erlotinib STADA 25 mg, 100 mg, 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-22

PL

Resepti

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2017-10-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ervebo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Erythromycin Panpharma 1 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-07-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Esbriet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Escitalopram Accord 10, 20 mg tabletti SPC 2019-07-25

PL

Resepti

Escitalopram Actavis 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-23

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >