Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 244
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Efmody - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eklira Genuair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Elaprase - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Eldepryl 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-11-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Elebrato Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Eletriptan Orion 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2021-07-06

PL

Resepti

Eletriptan Wiilams & Halls 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-10

PL

Resepti

Elidel 10 mg-g emulsiovoide SPC 2022-02-14

PL

Resepti

Eligard 22,5 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-03-09

PL

Resepti

Eligard 45 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-03-09

PL

Resepti

Eligard 7,5 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-03-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eliquis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ellaOne - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Elmex dentaaligeeli SPC 2021-10-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Elmiron - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Elocon 0.1 prosenttinen emulsiovoide SPC 2021-05-05

PL

Resepti

Elocon 0.1 prosenttinen liuos iholle SPC 2021-05-05

PL

Resepti

Elocon 0.1 prosenttinen voide SPC 2021-05-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Elocta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Elonva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Elvanse 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg kapseli, kova SPC 2022-06-22 Uusi

PL

Resepti

Elvanse Adult 30 mg, 50 mg, 70 mg kapseli, kova SPC 2022-06-22 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ELZONRIS - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emadine - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Emconcor 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Emconcor CHF 1.25 mg, 2.5 mg, 3.75 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-11

PL

Resepti

Emconcor Comp 5 mg-12.5 mg, 10 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emend - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Emerade 150, 300, 500 mikrog, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä SPC 2022-01-21

PL

Resepti

Emerpand 4.6 mg-24h, 9,5 mg-24h, 13,3 mg-24h depotlaastari SPC 2016-02-29.docx

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >