Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 302
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Itsehoito

Telfast 120 mg tabletti OTC PL 2018-07-12

SPC

Resepti

Telfast 120 mg tabletti PL 2018-07-12

SPC

Resepti

Telfast 180 mg tabletti PL 2018-01-17

SPC

Resepti

Telfast 30 mg tabletti PL 2018-03-06

SPC

Resepti

Telmark 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-07-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telmisartan Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Telmisartan Orion 40 mg 80 mg tabletti PL 2017-03-07

SPC

Resepti

Telmisartan Sandoz 40 mg, 80 mg tabletti PL 2018-04-26

SPC

Resepti

Telmisartan Stada 20, 40, 80 mg tabletti PL 2015-06-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telmisartan Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telmisartan Teva Pharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Accord 40 mg - 12,5 mg, 80 mg - 12,5 mg, 80 mg - 25 mg tabletti PL 2019-03-01

SPC

Resepti

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Orion 40mg-12,5mg, 80mg-12.5mg, 80mg-25g tabletti, PL 2018-11-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telzir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Temesta 1 mg tabletti PL 2018-06-29

SPC

Resepti

Temgesic 0.2 mg, 0.4 mg resoribletti PL 2019-02-09

SPC

Resepti

Temgesic 0.3 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-02-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temodal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temomedac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Temozolomid Ratiopharm 5, 20, 100, 140, 180, 250 mg kapseli PL 2019-08-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temozolomide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temozolomide Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temozolomide Sandoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temozolomide Sun - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temozolomide Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Temybric Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tenofovir disoproxil Accord 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-05-17

SPC

Resepti

Tenofovir disoproxil Hexal 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-04-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tenofovir disoproxil Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tenofovir disoproxil Orion 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-08-16

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >