Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 211 - 240 kokonaismäärästä 302
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Tramadin 50 mg kapseli, kova PL 2015-02-04

SPC

Resepti

Tramadol Hexal 50 mg ja 100 mg kapseli, kova PL 2018-08-20

SPC

Resepti

Tramadol Krka 100 mg, 150 mg, 200 mg, depottabletti PL 2018-10-12

SPC

Resepti

Tramadol Retard Hexal 100 mg, 200 mg depottabletti PL 2019-01-03

SPC

Resepti

Tramadol Retard Sandoz 150 mg depottabletti PL 2018-09-07

SPC

Resepti

Tramadol Vitabalans 50 mg tabletit PL 2019-09-02

SPC

Resepti

Tramadol- Paracetamol Krka 37.5 mg-325 mg tabletti PL 2018-12-20

SPC

Resepti

Tramadol- Paracetamol Krka 75 mg-650 mg tabletti PL 2018-12-20

SPC

Resepti

Tramal 100 mg-ml tipat, annospumppupullo PL 2019-09-23

SPC

Resepti

Tramal 100 mg-ml tipat, tippapullo PL 2019-09-23

SPC

Resepti

Tramal 50 mg kapseli PL 2019-09-23

SPC

Resepti

Tramal 50 mg liukeneva tabletti PL 2019-09-23

SPC

Resepti

Tramal 50 mg-ml injektioneste PL 2019-09-23

SPC

Resepti

Tramal Retard 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti PL 2019-04-11

SPC

Resepti

Tramium 100 mg, 150 mg, 200 mg depotkapseli PL 2013-09-26

SPC

Resepti

Trampalgin 37.5-325 mg tabletti PL 2018-12-21

SPC

Resepti

Tranexamic acid Accord 10 mg_ml injektioneste, liuos PL 2019-03-01

SPC

Resepti

Tranexamic acid Alternova 100 mg-ml injektioneste PL 2015-01-23

SPC

Resepti

Tranexamic Acid Orion 100 mg-ml injektioneste, liuos PL 2015-05-06.doc

SPC

Resepti

Tranexamic acid Stragen 100 mg-ml injektio - infuusioneste, liuos PL 2019-10-30.docx

SPC

Resepti

Transiderm-Nitro 5 mg-24 t ja 10 mg-24 t depotlaastari PL 2018-03-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Translarna - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Trasylol 10 000 KIU-ml injektio-infuusioneste PL 2018-09-25

SPC

Itsehoito

Travahex 0.5 mg-ml liuos iholle PL 2017-07-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Travatan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Travoprost Stada 40 mikrog-ml silmätipat liuos PL 2019-07-05

SPC

Resepti

Travoprost-Timolol Mylan 40 mikrog-ml + 5mg-ml silmätipat, liuos PL 2019-11-20

SPC

Resepti

Travoprost-Timolol Stada 40 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos PL 2019-03-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trazimera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trecondi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >