Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 181 - 210 kokonaismäärästä 302
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Tolterodin Pfizer 2 mg, 4 mg depotkapseli PL 2018-06-18.doc

SPC

Resepti

Tolterodin ratiopharm 4 mg depotkapseli PL 2016-04-11

SPC

Resepti

Tolterodine Accord 2 mg, 4 mg depotkapseli PL 2018-11-26

SPC

Resepti

Tolterodine Sandoz 4 mg depotkapseli, kova PL 2019-09-17.docx Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tolucombi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tolura - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tolvon 10, 30, 60 mg tabletti PL 2016-07-15

SPC

Itsehoito

Toncils, Toncils Mustaherukka, Sitruuna imeskelytabletti PL 2007-11-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tookad - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Topalkan purutabletti PIL 97-11-07

SPC

Resepti

Topimax 15, 25, 50 mg kapseli PL 2019-07-26

SPC

Resepti

Topimax 25, 50, 100, 200 mg tabletti PL 2019-07-26

SPC

Resepti

Topiramat Accord 25, 50, 100, 200 mg tabletti PL 2019-07-31

SPC

Resepti

Topiramat Orion 25, 50, 100, 200 mg tabletti PL 2019-08-14

SPC

Resepti

Topiramat ratiopharm 25, 50, 100, 200 mg tabletti PL 2019-08-15

SPC

Resepti

Topiramat Sandoz 25, 50 mg kapseli PL 2020-01-10

SPC

Resepti

Topiramat Sandoz 25, 50, 100, 200 mg tabletti PL 2020-01-10

SPC

Resepti

Topotecan Accord 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2019-03-01

SPC

Resepti

Topotecan Ebewe 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2018-07-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Topotecan Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Toradol 30 mg-ml injektioneste PL 2019-05-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Torisel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tostran 2 prosenttinen geeli PL 2018-12-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Toujeo (ent. Optisulin) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tovanor Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Toviaz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tracleer - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tractocile - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tradolan Retard 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti PL 2018-04-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trajenta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >