Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 251
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Itsehoito

Olopeg konsentraatti oraaliliuosta varten PL OTC 2016-03-31

SPC

Resepti

Oltar 1 mg tabletti PL 2017-08-28

SPC

Resepti

Oltar 2 mg tabletti PL 2017-08-28

SPC

Resepti

Oltar 3 mg tabletti PL 2017-08-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olumiant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Omeprazol Bluefish 10, 20 mg enterotabletti PL 2017-06-12

SPC

Resepti

Omeprazol Orion 20, 40 mg enterokapseli PL 2019-05-03

SPC

Resepti

Omeprazol Pensa 10, 20, 40 mg enterokapseli PL 2015-07-27

SPC

Resepti

Omeprazol ratiopharm 10, 20, 40 mg enterokapseli PL 2019-02-07

SPC

Itsehoito

Omeprazol ratiopharm 20 mg enterokapseli PL OTC 2019-02-07

SPC

Itsehoito

Omeprazol SanoSwiss 10 mg, 20 mg enterokapseli, kova OTC PL 2020-04-21 Uusi

SPC

Resepti

Omeprazol SanoSwiss 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova PL 2020-04-21 Uusi

SPC

Resepti

Omestad 10, 20, 40 mg enterokapseli PL 2017-02-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Omidria - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Omidria - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Omnic 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli PL 2018-05-09

SPC

Resepti

Omnic Ocas 0.4 mg depottabletti PL 2017-08-23

SPC

Resepti

Omnipque 140, 180, 240, 300, 350 mgI-ml injektioneste, liuos käyttöohje 2018-04-16

SPC

Resepti

Omniscan 0.5 mmol-ml injektioneste, liuos PL 2013-11-06.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Omnitrope - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onbrez Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oncaspar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oncaspar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

OncoTICE jauhe rakonsisäisesti tiputettavaa liuosta varten PIL 2018-11-01

SPC

Resepti

Ondansetron Accord 2 mg-ml injektio-infuusioneste PL 2019-09-19

SPC

Resepti

Ondansetron Aristo 2 mg-ml injektioneste, liuos PL 2020-05-29 Uusi

SPC

Resepti

Ondansetron B. Braun 0.08 mg-ml, 0.16 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2020-03-26

SPC

Resepti

Ondansetron B. Braun 2 mg-ml injektioneste, liuos PL 2020-03-26

SPC

Resepti

Ondansetron Bluefish 4 mg, 8 mg suussa hajoava tabletti PL 2019-12-10

SPC

Resepti

Ondansetron Bluefish 4, 8 mg tabletti PL 2019-09-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >