Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 90 kokonaismäärästä 251
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olanzapine Apotex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olanzapine Glenmark - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olanzapine Glenmark Europe - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olanzapine Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olanzapine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olazax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olazax Disperzi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Olimel N12 infuusioneste, emulsio PL 2019-03-07.docx

SPC

Resepti

Olimel N12E infuusioneste, emulsio PIL 2020-05-07.docx Uusi

SPC

Resepti

Olimel N5E infuusioneste, emulsio PL 2018-05-17

SPC

Resepti

Olimel N7 infuusioneste, emulsio PL 2018-05-17

SPC

Resepti

Olimel N7E infuusioneste, emulsio PL 2018-05-17

SPC

Resepti

Olimel N9 infuusioneste, emulsio PL 2018-05-17

SPC

Resepti

Olimel N9E infuusioneste, emulsio PL 2018-05-17

SPC

Resepti

Olimel Perifer N4E infuusioneste, emulsio PL 2018-05-17

SPC

Resepti

Olmesartan Medoxomil Accord 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-07-17

SPC

Resepti

Olmesartan medoxomil Krka 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2017-06-01

SPC

Resepti

Olmesartan medoxomil Sandoz 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletti PL 2018-03-12

SPC

Resepti

Olmesartan medoxomil Stada 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2017-06-09

SPC

Resepti

Olmesartan medoxomil-Amlodipine Accord 20 mg-5 mg, 40 mg-5 mg, 40 mg-10 mg tabletti PL 2020-04-15.doc Uusi

SPC

Resepti

Olmesartan medoxomil-Amlodipine Krka 20mg-5mg, 40mg-5mg, 40mg-10mg, tabletti kalvopäällysteinen PL 2019-10-22

SPC

Resepti

Olmesartan medoxomil-Hydrochlorothiazide Krka 20mg-12.5mg, 20mg-25mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2018-11-02

SPC

Resepti

Olmesartan medoxomil-Hydrochlorothiazide Krka 40mg-12.5mg, 40mg-25mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-02-20

SPC

Resepti

Olmesartan medoxomil-hydrocklorothiazide Accord 20mg-12.5mg ja 20mg-25mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-03-01

SPC

Resepti

Olmesartan medoxomil-hydrocklorothiazide Accord 40mg-12.5mg ja 40mg-25mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-03-01

SPC

Resepti

Olmestad Comp 20 mg - 12.5 mg, 20 mg - 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2018-10-29

SPC

Resepti

Olmetec 10 mg 20 mg 40 mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2018-08-15

SPC

Resepti

Olmetec Plus 20 mg-12,5 mg, 20 mg-25 mg tabletti PL 2020-06-02.doc Uusi

SPC

Resepti

Olmetec Plus 40 mg-12.5 mg, 40 mg-25 mg tabletti PL 2020-06-02.doc Uusi

SPC

Resepti

Olopeg konsentraatti oraaliliuosta varten PL 2016-03-31

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >