Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 251
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg-ml injektioneste PL 2019-08-26

SPC

Resepti

Ondansetron Hameln 2 mg-ml injektioneste PL 2019-09-02

SPC

Resepti

Ondansetron Hexal 2 mg-ml injektioneste PL 2019-11-12

SPC

Resepti

Ondansetron Stada 4, 8 mg tabletti PL 2019-09-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ondexxya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ongentys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onglyza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onivyde - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onivyde pegylated liposomal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onpattro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ontruzant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Onytec 80 mg-g lääkekynsilakka PL 2019-09-20

SPC

Resepti

Opamox 15 mg, 30 mg ja 50 mg tabletti PL 2018-11-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Opatanol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Opdivo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Oprymea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Opsumit - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Optinate Septimum 35 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-03-05

SPC

Resepti

Optipar 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-08-23

SPC

Resepti

Optiray 240 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2020-05-19

SPC

Resepti

Optiray 300 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2020-05-19

SPC

Resepti

Optiray 300 mg l-ml injektio-infuusioneste, liuos, moniannospakkaus PL 2017-06-08

SPC

Resepti

Optiray 320 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2020-05-19

SPC

Resepti

Optiray 320 mg l-ml injektio-infuusioneste, liuos,moniannospakkaus PL 2017-06-08

SPC

Resepti

Optiray 350 mg I-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2020-05-19

SPC

Resepti

Optiray 350 mg l-ml injektio-infuusioneste, liuos, moniannospakkaus PL 2017-06-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Optison - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Optruma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Oracea 40 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova PL 2019-11-14

SPC

Resepti

Oradexon 5 mg_ml injektioneste PL 2018-05-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >