Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 60 kokonaismäärästä 83
Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hetlioz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Hevicain Spinal Tung 5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-08-21.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hexacima - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Hexvix 85 mg jauhe ja liuotin, liuosta varten virtsarakkoon PL 2018-10-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hexyon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Hidrasec 10 mg, 30 mg rakeet oraalisuspensiota varten PL 2017-08-01

SPC

Resepti

Hidrasec 100 mg kapseli PL 2017-08-01

SPC

Itsehoito

Hidrasec 100 mg kapseli PL OTC 2020-02-26 Uusi

SPC

Resepti

Hipeksal 1 g tabletti PL 2016-09-26

SPC

Resepti

Hiprex 1 g jauhe ja tabletti PL 2020-01-27 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hirobriz Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Hirudoid Forte 4.45 mg-g emulsiovoide PL 2018-10-17

SPC

Itsehoito

Hirudoid Forte 4.45 mg-g geeli PL 2018-12-31

SPC

Resepti

Histadin 10 mg tabletti PL 2017-12-01

SPC

Itsehoito

Histadin 10 mg tabletti PL OTC 2017-12-01

SPC

Itsehoito

Histec 10 mg tabletti OTC PIL 2019-03-19

SPC

Resepti/itsehoito

Histec 10 mg tabletti PIL 2019-03-19

SPC

Itsehoito

Histec 10mg imeskelytabletti PIL OTC 2019-08-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hizentra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Holoclar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Holoxan injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2016-05-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hulio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Humalog - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Humatrope 6 mg, 12 mg, 24 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2019-01-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Humira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Humulin NPH KwikPen 100 IU-ml injektioneste PL 2018-08-28

SPC

Resepti

Humulin Regular 100 IU-ml injektioneste kynänsäiliössä PL 2013-09-03

SPC

Resepti

Hyalgan injektioneste PIL 2014-12-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hycamtin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Hydantin 100 mg tabletti PL 2017-12-21

Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >