Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 83 kokonaismäärästä 83
Edelliset 30    |  1  2  3   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Hydofon 50 mg-ml injektio-infuusioneste PL 2019-11-19 Uusi

SPC

Itsehoito

Hydraderm 1 prosenttinen emulsiovoide PL 2019-08-01

SPC

Resepti

Hydrea 500 mg kapseli, kova PL 2019-03-12

SPC

Resepti

Hydrex 50 mg tabletti PL 2018-11-05

SPC

Resepti

Hydrex semi 25 mg tabletti PL 2018-11-05

SPC

Itsehoito

Hydrocortison 0.5, 1, 2.5 prosenttia emulsiovoide, 10 mg-ml liuos iholle PL 2020-02-19 Uusi

SPC

Resepti

Hydrocortison 10 mg tabletti PL 2018-02-07

SPC

Itsehoito

Hydrocortison Takeda (ent. Hydrocortison Leiras) 1 prosenttia geeli PL 2017-08-11

SPC

Itsehoito

Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide PL 2017-06-28

SPC

Resepti

Hydrocortisone Orion 10 mg tabletti PL 2018-09-21

SPC

Resepti

Hydrocortisone Panpharma 100 mg injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin PL 2018-10-31

SPC

Resepti

Hydromorphone Kalceks 2 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml, 50 mg-ml injektio-infuusioneste PL 2020-03-02.doc Uusi

SPC

Resepti

Hydroxyurea Medac 500 mg kapseli PIL 2004-03-16

SPC

Resepti

Hydroxyurea Medac 500 mg kapseli PL 2018-09-01

SPC

Resepti

Hydroxyzine Orifarm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-03-02 Uusi

SPC

Itsehoito

Hyperiforce Nova tabletti PI 2012-01-12

SPC

Resepti

Hypoloc 5 mg tabletti PL 2018-06-06

SPC

Resepti

Hypoloc Comp 5 mg-12.5 mg tabletti PL 2018-11-12

SPC

Resepti

Hypotron 2.5 mg, 5 mg tabletti PL 2019-03-12

SPC

Itsehoito

Hyprosan 3.2 mg-ml silmätipat, liuos PL 2017-07-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
HyQvia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hyrimoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Hädensa peräpuikko PL 2018-05-18

Edelliset 30    |  1  2  3