Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 276
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Itsehoito

Deslox 2.5 mg tabletti, suussa hajoava PL OTC 2019-06-17

SPC

Itsehoito

Deslox 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen OTC PL 2019-09-20.docx

SPC

Resepti

Deslox 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rx PL 2019-09-20.docx

SPC

Resepti

Desogestrel ratiopharm 75 mikrog tabletti PL 2020-04-02

SPC

Resepti

Desogestrel Sandoz 75 mikrog tabletti PL 2018-12-07.docx

SPC

Resepti

Desogestrel Stada 75 mikrog tabletit PL 2018-11-27

SPC

Itsehoito

Destamin 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL OTC 2019-11-21

SPC

Resepti

Detremin 20 000 IU-ml tipat PL 2019-01-15

SPC

Resepti

Detrusitol 1, 2 mg tabletti PL 2015-06-23

SPC

Resepti

Detrusitol SR 2, 4 mg depotkapseli PL 2015-06-23

SPC

Resepti

Dexametason Abcur 1 mg, 4 mg tabletit PL 2017-11-16

SPC

Resepti

Dexametason Abcur 1 mg, 4 mg tabletti PL 2020-04-09

SPC

Resepti

Dexavit 4mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PIL 2020-02-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dexdor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Dexketoprofen Krka 50 mg - 2 ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2019-02-27

SPC

Resepti

Dexliq 4mg_ml oralliliuos PL 2019-07-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dexmedetomidine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Dexmedetomidine Altan 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti PL 2020-03-30

SPC

Resepti

Dexmedetomidine Altan Pharma 4 mikrog-ml infuusioneste PL 2020-03-11.doc Uusi

SPC

Resepti

Dexmedetomidine Kalceks 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti PL 2020-06-05.doc Uusi

SPC

Resepti

Dexmedetomidine Mylan 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti PL 2020-03-09

SPC

Itsehoito

Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide PL OTC 2018-10-11

SPC

Resepti

Di-Adreson F Aquosum 25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2012-10-12

SPC

Resepti

Diabact UBT 50 mg tabletti PL 2019-04-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Diacomit - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Diafer 50 mg-ml injektioneste, liuos PL 2020-01-23.doc

SPC

Resepti

Diane Nova 2mg-35mikrog tabletti PL 2020-04-28.docx

SPC

Resepti

Diapam 2 mg-ml oraalisuspensio PL 2018-09-27

SPC

Resepti

Diapam 2, 5, 10 mg tabletti PIL 2018-11-16

SPC

Resepti

Diapam 5 mg-ml injektioneste PIL 2002-09-13

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >