Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 241 - 270 kokonaismäärästä 270
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Itsehoito

Duphalac Fruit 667 mg-ml oraaliliuos PL 2018-06-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dupixent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Duraphat 22.6 mg-ml dentaalisuspensio PL 2019-08-22

SPC

Resepti

Duraphat 5 mg-g hammastahna PL 2018-03-31

SPC

Resepti

Durogesic 12, 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari PL 2019-07-04

SPC

Resepti

Dutasterid-Tamsulosin Krka 0,5 mg-0,4 mg kapseli, kova PL 2019-09-23

SPC

Resepti

Dutasteride Accord 0.5 mg kapseli PL 2019-12-05

SPC

Resepti

Dutasteride Krka 0.5 mg kapseli, pehmeä PL 2017-10-20

SPC

Resepti

Dutasteride Medical Valley 0.5 mg kapseli PL 2019-05-21

SPC

Resepti

Dutasteride ratiopharm 0.5 mg kapseli PL 2018-12-20

SPC

Resepti

Dutasteride Stada 0,5 mg kapseli, pehmeä PL 2019-07-08.docx

SPC

Resepti

Dutasteride-Tamsulosin Orion 0.5 mg-0.4 mg kapseli PL 2019-02-20.docx

SPC

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochlorid Medical Valley 0,5 mg-0,4 mg kapseli, kova PL 2019-09-16

SPC

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochlorid ratiopharm 0,5 mg-0,4 mg kapseli, kova PL 2019-08-28

SPC

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochlorid Stada 0,5 mg-0,4 mg kapseli, kova PL 2019-12-17.docx Uusi

SPC

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochloride Hexal 0.5 mg -0.4 mg kapseli, kova PL 2020-02-05.docx Uusi

SPC

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochloride Mylan 0,5 mg-0,4 mg kapseli, kova PL 2019-09-20

SPC

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochloride Sandoz 0.5 mg-0.4 mg kapseli, kova PL 2020-04-21

SPC

Resepti

Dutasteride_Tamsulosinhydrochlorid Accord 0.5 mg_0.4 mg kapseli, kova PL 2020-01-16

SPC

Resepti

Dutester 0,5 mg kapseli PL 2019-03-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Duzallo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Duzallo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Dygratyl 0.2 mg tabletti PL 2015-12-07

SPC

Resepti

Dymista 125 mikrogrammaa + 50 mikrogrammaa - annos nenäsumute, suspensio PL 2020-03-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dynastat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Dysport 300 U injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2020-05-14

SPC

Resepti

Dysport 500 U injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2020-05-14

SPC

Resepti

Dystardis 25 mg tabletti PL 2018-02-05

SPC

Resepti

Dyvixarez 0.5 mg - 0.4 mg kapseli, kova PL 2019-12-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dzuveo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9