Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 151 - 180 kokonaismäärästä 276
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Itsehoito

Disflatyl 40 mg-ml tipat PL 2017-06-12

SPC

Itsehoito

Disperin 100 mg tabletti PL 2020-01-27

SPC

Itsehoito

Disperin 500 mg tabletti PL 2020-01-27

SPC

Resepti

Ditebooster injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2017-01-24

SPC

Resepti

diTekiBooster injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2018-03-08

SPC

Resepti

Ditekipol injektioneste, suspensio PL 2016-11-01

SPC

Resepti

Ditrim Duplo oraalisuspensio PL 2019-06-10

SPC

Resepti

Ditrim Duplo tabletti PL 2019-06-10

SPC

Resepti

Diuramin Mite tabletti PL 2019-01-21

SPC

Resepti

Diuramin tabletti PL 2019-01-21

SPC

Resepti

Diurex tabletti, Diurex Mite tabletti PL 2018-11-09

SPC

Resepti

Divifarm 1000 IU, 7000 IU, 30000 IU tabletti PL 2018-07-11

SPC

Resepti

Divifarm 800 IU tabletti PL 2018-10-19

SPC

Resepti

Divigel 0.1 prosenttinen geeli PIL 2016-02-24

SPC

Resepti

Divina tabletti PL 2017-07-28

SPC

Resepti

Diviseq tabletti PIL 2003-12-10

SPC

Resepti

Divisun 2000 IU tabletti PL 2018-07-10

SPC

Resepti

Divisun 800 IU tabletti PL 2018-07-10

SPC

Resepti

Divitren tabletti PL 2018-09-19

SPC

Resepti

Diza 0.02 mg - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-02-25

SPC

Resepti

Dizmine (28) tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-10-04.docx

SPC

Resepti

Dizminelle 0.02mg-3mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-03-11

SPC

Resepti

Dobuject 50 mg-ml infuusiokonsentraatti PL 2015-07-24

SPC

Resepti

Dobutamin Hameln 12,5 mg/ml infuusiokonsentraatti PL 2018-08-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Docetaxel Actavis 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2019-04-18

SPC

Resepti

Docetaxel Amring 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2018-12-31

SPC

Resepti

Docetaxel Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2019-05-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >