Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 147
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Otrivin Menthol säilytysaineeton 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-10-20

PL

Itsehoito

Pamol 24 mg-ml oraalisuspensio SPC 2022-05-25

PL

Resepti

Panacod poretabletti SPC 2021-07-09

PL

Resepti

Panacod tabletti SPC 2021-07-09

PL

Itsehoito

Panadol 24 mg-ml oraalisuspensio SPC 2021-05-07

PL

Itsehoito

Panadol comp poretabletti SPC 2021-06-17.doc

PL

Itsehoito

Panadol pore 500 mg poretabletti SPC 2021-03-24.doc

PL

Resepti/itsehoito

Pantoprazol Krka 20 mg enterotabletti SPC 2021-10-29

PL

Resepti

Pantoprazol Krka 40 mg enterotabletti SPC 2021-10-29

PL

Resepti/itsehoito

Paracetamol Accord 1000 mg poretabletti SPC 2021-06-09.doc

PL

Resepti

Paracetamol Accord 500 mg poretabletti SPC 2021-07-01

PL

Resepti/itsehoito

Paracetamol Teva 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-10

PL

Itsehoito

Paracetamol+C ratiopharm 500 mg+200 mg poretablettil SPC 2022-04-22

PL

Resepti/itsehoito

Precosa 250 mg jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2022-01-17

PL

Resepti

Priorix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten (ampullissa) SPC 2022-02-14 Uusi

PL

Resepti

Priorix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten esitäytetty ruisku SPC 2022-02-14 Uusi

PL

Resepti

Priorix Tetra injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2022-05-06

PL

Resepti

Priorix Tetra injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, esitäytetty ruisku SPC 2022-05-06

PL

Resepti

Pronaxen 25 mg - ml oraalisuspensio SPC 2022-01-10

PL

Itsehoito

Prostaforce kapseli, pehmeä SPC 2021-08-19 Uusi

PL

Itsehoito

Recipect oraaliliuos SPC 2021-05-11

PL

Itsehoito

Reodyn 50 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-11-11

PL

Itsehoito

Resilar 3 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-08-25

PL

Resepti

Resonium jauhe oraalisuspensiota_peräruiskesuspensiota varten SPC 2021-09-30

PL

Resepti/itsehoito

Rozex 0.75 prosenttinen emulsiovoide SPC 2021-09-06

PL

Resepti

Rybrila 160 mikrog-ml oraaliliuos SPC 2021-09-13

PL

Itsehoito

Silotoc 2.13 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-11-02

PL

Resepti

Sporanox 10 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Stamaril injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten, esitäytetty ruisku SPC 2021-05-12

PL

Resepti

Synarela 200 mikrog-annos nenäsumute. liuos SPC 2022-01-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >