Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 147 kokonaismäärästä 147
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Teglutik 5 mg-ml oraalisuspensio SPC 2022-01-13

PL

Resepti

Tegretol 100 mg, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol Retard 200 mg, 400 mg depottabletti SPC 2022-03-08

PL

Resepti

Tegretol 100 mg, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol Retard 200 mg, 400 mg depottabletti SPC 2022-03-08

PL

Resepti

Tegretol 100 mg, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol Retard 200 mg, 400 mg depottabletti SPC 2022-03-08

PL

Resepti

Telmisartan Ratiopharm 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2021-06-17

PL

Resepti

Timosan 1 mg-g silmägeeli SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Timosan 1 mg-g silmägeeli, kerta-annospakkaus SPC 2021-12-17

PL

Resepti

Toctino 10 mg ja 30 mg kapseli pehmeä SPC 2021-10-27

PL

Itsehoito

Toncils imeskelytabletti SPC 2020-09-24

PL

Resepti

Trica 20 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2021-11-22

PL

Resepti

Trikozol 400mg tabletti SPC 2020-10-12

PL

Resepti

Trilaham 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2004-06-14

PL

Resepti

Trilandia 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2004-06-14

PL

Resepti

Trileptal 60 mg-ml oraalisuspensio SPC 2021-05-25

PL

Resepti

Varilrix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2022-05-13 Uusi

Resepti

Vesanoid 10 mg kapseli, pehmeä SPC 2021-08-10

PL

Resepti

Vesanoid 10 mg kapseli, pehmeä SPC 2022-02-07

PL

Resepti/itsehoito

Vi-Siblin S rakeet SPC 2020-09-15

PL

Itsehoito

Vicks 0.5 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2022-03-28 Uusi

PL

Itsehoito

Vicks Sinex 0,5 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Vinorelbine Orifarm 20 mg, 30 mg, 80 mg pehmeät kapselit SPC 2020-03-18

PL

Resepti

Vinorelbine PharmSol 20 mg, 30 mg, 80 mg kapseli, pehmeä SPC 2022-03-23

PL

Itsehoito

Viscotears 2 mg-g silmägeeli SPC 2022-01-24

PL

Itsehoito

Viscotears 2 mg-g silmägeeli, kerta-annospakkaus SPC 2022-01-24

PL

Resepti

Zovirax 40 mg-ml ja 80 mg-ml oraalisuspensio SPC 2021-10-25

PL

Itsehoito

Zymelin Menthol 1 mg-ml nenäsumute SPC 2004-07-07

PL

Resepti

Zyvoxid 20 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2022-03-02

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5