Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 147
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Laxoberon 7.5 mg-ml tipat, liuos SPC 2021-10-19

PL

Resepti

Lederspan 20 mg_ml injektioneste suspensio SPC 2021-10-19.docx

PL

Resepti/itsehoito

Loratadin Sandoz 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-08-09

PL

Itsehoito

Magnesiamaito 82,5 mg-ml oraalisuspensio SPC 2021-06-08

PL

Itsehoito

Magnesium Diasporal 400 mg rakeet SPC 2020-11-24

PL

Itsehoito

Meditus 200 mg poretabletti SPC 2021-02-01

PL

Resepti

Memantin Stada 10 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-05-07

PL

Itsehoito

Microlax peräruiskeliuos SPC 2021-07-29

PL

Resepti

Monoprost 50 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2022-05-02

PL

Resepti

Monoprost 50 mikrog-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2022-03-09

PL

Itsehoito

Mucomyst 200 mg poretabletti SPC 2021-11-15

PL

Itsehoito

Nasment 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-05-13

PL

Resepti

Navelbine 20 mg, 30 mg, 80 mg kapseli, pehmeä SPC 2022-03-29

PL

Resepti

Neupogen 0.3 mg-ml injektioneste SPC 2021-10-05

PL

Itsehoito

Nicorette, Nicorette Freshmint, Nicorette Fruitmint ja Nicorette Mentholmint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2021-07-28

PL

Itsehoito

Nicorette, Nicorette Freshmint, Nicorette Fruitmint ja Nicorette Mentholmint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2021-07-28

PL

Itsehoito

Nicorette, Nicorette Freshmint, Nicorette Fruitmint ja Nicorette Mentholmint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2021-07-28

PL

Itsehoito

Nicorette, Nicorette Freshmint, Nicorette Fruitmint ja Nicorette Mentholmint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2021-07-28

PL

Itsehoito

Nicotinell Fruit 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2021-09-07

PL

Itsehoito

Nicotinell Icemint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2021-03-16

PL

Itsehoito

Nicotinell Lakrits 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2021-09-07

PL

Itsehoito

Nicotinell Mint 2 mg, 4mg lääkepurukumi SPC 2021-09-07

PL

Itsehoito

Nicotinell Spearmint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2021-02-23

PL

Itsehoito

Nicotinell Tropical Fruit 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2021-07-01

PL

Resepti

Novastan 100 mg - ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Oftagel 2,5 mg-g silmägeeli kerta-annospakkaus SPC 2021-12-17

PL

Resepti

Oftagel 2.5 mg-g silmägeeli SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Oradexon 5 mgml injektioneste, liuos SPC 2022-01-25

PL

Resepti

Ormox 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-07-15

PL

Itsehoito

Otrivin 1 mg-ml nenäsumute, liuos SPC 2021-10-20

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >