Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 356
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Tapin 25 mg+25 mg lääkelaastari, SPC 2022-04-21

PL

Resepti

Tapin 25 mg-g + 25 mg-g emulsiovoide, SPC 2022-09-01

PL

Resepti

Taptiqom 15 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2021-08-17

PL

Resepti

Taptiqom sine 15 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2022-01-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tarceva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Targaxan 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-11

PL

Resepti

Targiniq 15 mg-7.5 mg, 30 mg-15 mg depottabletti SPC 2023-09-08

PL

Resepti

Targiniq 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2023-09-08

PL

Resepti

Targiniq 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2023-09-08

PL

Resepti

Targocod 200 mg, 400 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2022-09-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Targretin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tasigna - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tasmar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tasminetta 0.02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-24

PL

Resepti

Tasminetta 0.03 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-24

PL

Resepti

Tavanic 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tavlesse - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tavneos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Taxotere - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tecartus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tecentriq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Teceos 13 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2023-09-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tecfidera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Technescan DMSA valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2023-11-09

PL

Resepti

Technescan Dtpa valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten SPC 2022-12-15

PL

Resepti

Technescan HDP valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2021-11-25

PL

Resepti

Technescan Mag3 valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten SPC 2023-12-18

PL

Resepti

Technescan PYP 20 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2022-06-07

PL

Resepti

Technescan Sestamibi valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten, SPC 2022-04-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tecovirimat SIGA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >