Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 369
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sarclisa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sativex sumute suuonteloon, liuos SPC 2023-03-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Savene - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sawis 2 mg tabletti SPC 2022-11-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Saxenda - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Scandonest 30 mg-ml injektioneste, liuos, SPC 2023-01-13

PL

Resepti

Scatol 3 mg tabletti SPC 2024-02-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Scemblix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Scenesse - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Scheriproct Neo Kombi -yhdistelmäpakkaus, peräpuikko ja rektaalivoide SPC 2024-04-22

PL

Itsehoito

Scheriproct Neo peräpuikko SPC 2022-01-18

PL

Itsehoito

Scheriproct Neo rektaalivoide SPC 2024-04-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Scintimun - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Scopoderm 1 mg-72 tuntia depotlaastari SPC 2023-05-15

PL

Resepti

Sebadrin 50mg-ml Injektioneste,liuos SPC 2022-01-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sebivo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sedaconda 100 prosenttia V-V inhalaatiohöyry, neste SPC 2024-05-28 Uusi

PL

Itsehoito

Sedix päällystetyt tabletit valmisteyhteenveto 2021-11-19

PL

Resepti

SEDIZIN tabletti, kalvopäälysteinen SPC 2024-05-04.docx Uusi

PL

Itsehoito

Sedonium tabletti, päällystetty SPC 2021-08-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Seebri Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Seffalair Spiromax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Sefitude tabletti, päällystetty SPC 2022-02-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Segluromet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sehcat 370 kBq kapseli, kova SPC 2021-10-25

PL

Resepti

Selexid 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-05-13 Uusi

PL

Resepti

Selexid 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-05-13 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Selincro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Seloken 1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-03-02

PL

Resepti

Seloken ZOC 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2022-08-22

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >