Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 367
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Striverdi Respimat 2.5 mikrog inhalaationeste, liuos SPC 2023-02-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suboxone - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Subutex 100 mg, 300 mg depotinjektioneste, liuos SPC 2023-06-29

PL

Resepti

Subutex 2 mg, 8 mg resoribletti SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Sufenta 5 mikrog/ml ja Sufenta Forte 50 mikrog/ml injektioneste, liuos SPC 2023-12-08

PL

Resepti

Sufentanil hameln 5 ja 50 mikrog-ml injektio--infuusioneste, liuos SPC 2023-03-08

PL

Resepti

Sugammadex Aguettant 10 mg-ml ja 50 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2023-12-12.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sugammadex Amomed - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sugammadex Aspen 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-01-28.docx

PL

Resepti

Sugammadex Avansor 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-10-12

PL

Resepti

Sugammadex baxter 100 mg-ml injektioneste, liuos valmisteyhteenveto 2023-07-05.docx

PL

Resepti

Sugammadex Bioglan 100 mg-ml injektioneste, liuos valmisteyhteenveto 2023-03-02.docx

PL

Resepti

Sugammadex ELM 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2024-03-22.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sugammadex Fresenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sugammadex Gebro 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-06-14.docx

PL

Resepti

Sugammadex Glenmark 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-05-11.docx

PL

Resepti

Sugammadex hameln 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-03-28

PL

Resepti

Sugammadex Kalceks 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-07-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sugammadex Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sugammadex Noridem 100 mg/ml injektioneste, liuos SPC 2022-05-25

PL

Resepti

Sugammadex Orion 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-03-13.docx

PL

Resepti

Sugammadex Panpharma 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-06-05.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sugammadex Piramal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sugammadex Qilu 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-10-28

PL

Resepti

Sugammadex Reddy 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-08-30

PL

Resepti

Sugammadex Sandoz 100 mg-ml injektioneste, liuos, SPC 2023-01-18

PL

Resepti

Sugammadex STADA 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-12-16 Uusi

PL

Resepti

Sukolin 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2023-12-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suliqua - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sumatriptan Accord 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2022-08-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >