Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 369
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Skudexa 75 mg-25 mg rakeet oraaliliuosta varten SPC 2022-12-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Skyclarys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Skyrizi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Skytrofa (ent. Lonapegsomatropin Ascendis Pharma) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Slenyto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Slenyto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Slinda 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-31

PL

Resepti

SmofKabiven Elektrolyytitön infuusioneste, emulsio SPC 2023-02-07

PL

Resepti

SmofKabiven Extra Nitrogen Electrolyte Free infuusioneste, emulsio SPC 2023-09-08

PL

Resepti

SmofKabiven Extra Nitrogen infuusioneste, emulsio SPC 2023-09-08

PL

Resepti

SmofKabiven infuusioneste, emulsio SPC 2023-02-07

PL

Resepti

SmofKabiven Low Osmo Peripheral infuusioneste emulsio SPC FI 2019-02-19

PL

Resepti

SmofKabiven Perifer, infuusioneste, emulsio SPC 2023-06-26

PL

Resepti

Smoflipid 200 mg/ml infuusioneste, emulsio SPC 2021-10-27

PL

Itsehoito

Smoothlax 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2022-09-20

PL

Itsehoito

Smoothlax 6 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2022-09-20

PL

Resepti

Sodium Iodide I-123 37 MBq-ml injektioneste SPC 2021-12-10

PL

Resepti

Sodium Iodide I-131 37 - 7400 MBq kapseli terapiaan SPC 2022-07-04

PL

Resepti

Softacort 3,35 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2022-08-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sogroya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sojourn 100 % inhalaatiohöyry, neste, SPC 2021-06-10

PL

Resepti

Solaraze 3 prosenttinen geeli SPC 2024-04-11

PL

Resepti

Solazin 5 mg 10 mg 15 mg 20 mg tabletti suussa hajoava SPC 2011-01-10

PL

Resepti

Solifenacin Accord 5 mg, 10 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2022-01-07 clean.docx

PL

Resepti

Solifenacin KRKA, 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-30.doc

PL

Resepti

Solifenacin Mylan 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Solifenacin Orion 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-11

PL

Resepti

Solifenacin ratiopharm 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-01-08

PL

Resepti

Solifenacin Sandoz 5 mg, 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2021-09-17

PL

Resepti

Solifenacin Stada 5 mg, 10 mg, kalvopäällysteinen tabletti, SPC, 2021-08-17.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >