Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 369
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Sabrilex 500 mg rakeet oraaliliuosta varten SPC 2021-03-31

PL

Resepti

Sabrilex 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-31

PL

Resepti

Saizen 5.83 mg-ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli SPC 2024-01-15

PL

Resepti

Saizen 8 mg-ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli SPC 2024-01-15

PL

Resepti

Salagen 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-09-14

PL

Resepti

Salazopyrin 500 mg tabletti SPC 2020-08-11

PL

Resepti

Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti SPC 2021-10-25

PL

Resepti

Salbutamol Neutec 2,5 mg - 2,5 ml sumutinliuos SPC 2024-01-25

PL

Resepti

Salflumix Easyhaler 50_250 ja 50_500 mikrog-annos inhalaatiojauhe SPC 2020-02-19.doc

PL

Resepti

Salmeterol Orifarm 50 mikrog-annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2024-01-25

PL

Resepti

Salmeterol-Fluticason Orion 25 mikrog-125 mikrog, 25 mikrog-250 mikrog-annos inhlaatiosumute, suspensio SPC 2020-07-22

PL

Resepti

Salmeterol-Fluticasone Neutec 50 mikrog-500 mikrog-annos inhalatiojauhe, annosteltu SPC 2020-10-07

PL

Resepti

Salmeterol-Fluticasone Neutec 50-100, 50-250 mikrog-annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2020-10-07

PL

Resepti

Salmex 50-100, 50-250, 50-500 mikrog-annos inhalaatiojauhe, annosteltu SPC 2022-06-28

PL

Resepti

Salofalk 1 g peräpuikko SPC 2023-08-16

PL

Resepti

Salofalk 1 g-painallus rektaalivaahto SPC 2024-01-05

PL

Resepti

Salofalk 4 g-60 ml peräruiskesuspensio SPC 2024-01-05

PL

Resepti

Salofalk 500 mg, 1000 mg, 1500 mg, 3000 mg depotrakeet SPC 2023-06-04

PL

Resepti

Salofalk 500 mg, 1000 mg, 1500 mg, 3000 mg depotrakeet SPC 2023-06-04

PL

Resepti

Salofalk 500 mg, 1000 mg, 1500 mg, 3000 mg depotrakeet SPC 2023-06-04

PL

Resepti

Sammibi 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2022-06-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Samsca - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sancuso - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sandimmun 50 mgml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-06-01

PL

Resepti

Sandimmun Neoral 100 mg-ml oraaliliuos SPC 2023-06-01

PL

Resepti

Sandimmun Neoral 25 mg, 50 mg, 100 mg kapseli, pehmeä SPC 2023-06-01

PL

Resepti

Sandostatin 50, 100, 500 mikrog-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2023-10-04

PL

Resepti

Sandostatin LAR 10 mg, 20 mg, 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten SPC 2022-04-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Saphnelo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sapropterin Dipharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >