Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 274
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Dolcontin 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg depottabletti SPC 2018-12-11

PL

Resepti

Dolcontin 20 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg depotrakeet oraalisuspensiota varten SPC 2018-12-11

PL

Resepti

Dolcontin Unotard 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg,150 mg, 200 mg depotkapseli SPC 2018-12-11

PL

Resepti

Dolerin 500 mg - 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-14

PL

Resepti

Dolmed 5 mg tabletti SPC 2019-07-30 Uusi

PL

Resepti

Donaxyl 10 mg emätinpuikko, tabletti SPC 2015-10-05

PL

Resepti

Donepezil Accord 5, 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2018-11-22

PL

Resepti

Donepezil Krka 5 mg, 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2017-06-13

PL

Resepti

Donepezil KRKA 5mg, 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2018-01-24

PL

Resepti

Donepezil Navamedic (ent. Donepezil Aspen) 5, 10 mg tabletti SPC 2017-12-07

PL

Resepti

Donepezil Orion 5, 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2019-01-21

PL

Resepti

Donepezil ratiopharm 5 mg, 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2016-04-14

PL

Resepti

Doneprion 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2019-01-04.doc

PL

Resepti

Dopmin 40 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2015-07-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Doptelet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dormicum 7.5 mg, 15 mg tabletti SPC 2017-12-21

PL

Resepti

Dormix 12.5 mg, 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-16

PL

Resepti

Dorzolamid-Timolol Sandoz silmätipat, liuos SPC 2017-02-22

PL

Resepti

Dostinex 0.5 mg tabletti SPC 2015-11-17

PL

Resepti

Dotarem 279.3 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2017-11-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dovato - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Doxal 10, 25, 50 mg tabletti SPC 2015-01-20

PL

Resepti

Doximed 100 mg, 150 mg tabletti SPC 2018-04-26

PL

Resepti

Doximycin 100 mg, 150 mg tabletti SPC 2017-10-26

PL

Resepti

Doximycin 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2017-10-26

PL

Resepti

Doxitin 100 mg tabletti SPC 2018-04-25

PL

Resepti

Doxitin 150 mg tabletti SPC 2018-04-25

PL

Resepti

Doxorubicin Accord 2 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-11-13

PL

Resepti

Doxorubicin Ebewe 2 mg-ml injektioneste SPC 2017-11-27

PL

Resepti

Doxorubicin medac 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2017-10-31

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >