Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 281
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Diazepam Accord 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-03-25

PL

Resepti

Dicalac kaliumvapaa SPC 2009-10-05

PL

Resepti

Dicloabak 1 mg_ ml silmätipat, liuos SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Diclocil 500 mg kapseli SPC 2008-06-24

PL

Resepti

Diclomex 50 mg enterotabletti SPC 2017-10-24

PL

Resepti

Diclomex Rapid 50 mg tabletti SPC 2019-09-05

PL

Resepti

Dicuno 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-05-29

PL

Resepti

Dienorette 2 mg-0,03 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2019-03-05.doc

PL

Resepti

Differin 1 mg-g geeli SPC 2019-06-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dificlir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Diflucan 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-05-24

PL

Resepti

Diflucan 40 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2018-06-08

PL

Resepti

Diflucan 50 mg, 100 mg, 150 mg kapseli SPC 2019-01-08 Uusi

PL

Resepti

Diformin Retard 500 mg, 750 mg ja 1 g depottabletti SPC 2017-01-03

PL

Resepti

Digoxin 0.25 mg-ml injektioneste SPC 2019-03-11

PL

Resepti

Digoxin Orion 0.25 mg, Digoxin Orion Semi 0.125 mg, Digoxin Orion Mite 0.0625 mg tabletti SPC 2019-09-20

PL

Resepti

Dilmin 120 mg depottabletti SPC 2017-06-13

PL

Resepti

Dilmin 60 mg tabletti SPC 2015-09-09

PL

Resepti

Dilzem 240 mg ja 300 mg depotkapselit SPC 2018-06-01

PL

Resepti

Dilzem 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-01

PL

Resepti

Dilzem 90 mg ja 120 mg depottabletit SPC 2018-06-01

PL

Resepti

Dinit 1.25 mg-annos sumute suuonteloon SPC 2015-03-31

PL

Resepti

Diotem 75 mg - 20 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2020-02-13 Uusi

PL

Resepti

Diovan 3mg_ml oraaliliuos SPC 2019-10-30.doc

PL

Resepti

Diovan 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-30

PL

Resepti

Diovan Comp 80mg-12.5mg, 160mg-12.5mg, 160mg-25mg, 320mg-12.5mg, 320mg-25mg, kalvopäällysteinen tabletti SPC 2019-10-25.docx

PL

Resepti

Dipentum 250 mg kapseli SPC 2019-03-15

PL

Resepti

Dipeptiven 200 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2015-01-28

PL

Resepti

Diprosalic liuos iholle SPC 2017-07-20

PL

Resepti

Diprosalic voide SPC 2017-07-20

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >