Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 60 kokonaismäärästä 191
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Ibuxin 200, 400, 600, 800 mg tabletti PL 2019-10-30

SPC

Resepti

Ibuxin 40 mg - ml siirappi PL 2019-12-23

SPC

Itsehoito

Ibuxin 40 mg - ml siirappi PL 2019-12-23 OTC

SPC

Itsehoito

Ibuxin 400 mg jauhe PL 2019-11-14

SPC

Itsehoito

Ibuxin Rapid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen OTC PL 2019-10-30

SPC

Resepti

Ibuxin Rapid 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen POM PL 2019-10-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Icandra (ent. Vildagliptin/Metformin Hydrochloride Novartis) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Iclusig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ictady 245 mg tabletti PL 2019-06-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idacio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Idarubicin Accord 5 mg-5 ml, 10 mg-10 ml, 20 mg-20 ml injektioneste, liuos PL 2018-11-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idelvion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idelvion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ifirmacombi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ifirmasta (previously Irbesartan Krka) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ikervis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ilaris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ilomedin 0.1 mg-ml infuusiokonsentraatti PL 2018-05-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ilumetri - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Iluvien 190 mikrog implantaatti silmän lasiaiseen, asetin PL 2019-11-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imatinib Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imatinib Actavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Imatinib Aristo 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-05-17

SPC

Resepti

Imatinib Avansor 100 mg kapseli, kova PL 2019-05-14

SPC

Resepti

Imatinib Avansor 100, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-04-23

SPC

Resepti

Imatinib Fresenius Kabi 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-05-13

SPC

Resepti

Imatinib Koanaa 100 mg, 400 mg tabletti PIL 2018-10-17

SPC

Resepti

Imatinib Krka d.d. 100 mg dispergoituvat tabletit PIL 2019-05-27

SPC

Resepti

Imatinib Krka d.d. 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-05-27

SPC

Resepti

Imatinib Krka d.d. 400 mg dispergoituvat tabletit PIL 2019-05-27

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >