Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 202
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Flixotide 0.5, 2 mg-annos sumutinsuspensio PL 2018-12-10

SPC

Resepti

Flixotide Diskus 100, 250, 500 mikrog-annos inhalaatiojauhe PL 2019-06-05

SPC

Resepti

Flixotide Evohaler 50, 125 ja 250 mikrog-annos inhalaatiosumute PL 2019-06-05

SPC

Resepti

Florinef 0.1 mg tabletti PL 2017-06-28

SPC

Resepti

Fluanxol 0,5 mg, 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2015-12-10

SPC

Resepti

Fluanxol 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2015-12-10

SPC

Resepti

Fluarix Tetra injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2019-04-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Flucelvax Tetra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Flucloxacillin Orion 500 mg, 750 mg ja 1 g tabletti, kalvopäällysteinen PL 2017-12-04

SPC

Resepti

Fluconazol Fresenius Kabi 2 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2018-10-16

SPC

Resepti

Fluconazol Krka 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg kapseli, kova PL 2016-06-28

SPC

Itsehoito

Fluconazol Orion 150 mg kapseli, kova PL OTC 2017-03-07

SPC

Resepti

Fluconazol Orion 50, 100, 150 mg kapseli, kova PL 2017-03-07

SPC

Itsehoito

Fluconazol ratiopharm 150 mg kapseli, kova PL OTC 2016-04-6

SPC

Resepti

Fluconazol ratiopharm 150 mg kapseli, kova PL Rx 2016-04-6

SPC

Itsehoito

Fluconazol Sandoz 150 mg kapseli, kova PL OTC 2018-08-20

SPC

Resepti

Fluconazol Sandoz 150 mg kapseli, kova PL Rx 2018-08-20

SPC

Resepti

Fluconazole B.Braun 2 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2019-07-04

SPC

Resepti

Fluconazole Baxter 2 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2019-07-22

SPC

Resepti

Fludara 10 mg tabletti PL 2019-01-07

SPC

Resepti

Fludarabin Ebewe 25 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti PL 2018-01-05

SPC

Resepti

Fludarabine Accord 25 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2019-11-19

SPC

Resepti

Fludeomap 250 MBq-ml injektioneste, liuos PL 2017-10-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fluenz Tetra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Flumazenil B. Braun 0.1 mg-ml injektioneste, liuos PL 2018-11-02

SPC

Resepti

Flumazenil Fresenius Kabi 0.1 mg-ml injektioneste, liuos PL 2016-04-28

SPC

Resepti

Flumazenil-hameln 0,1 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-01-23.doc

SPC

Resepti

Fluorescite 100 mg-ml injektioneste, liuos PL 2018-09-06

SPC

Resepti

Fluorouracil Accord 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2019-05-16

SPC

Resepti

Fluoxetin Mylan 20 mg kapseli, kova PL 2019-07-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >