Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 60 kokonaismäärästä 205
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Femoston 1-10, 2-10 tabletti PL 2019-01-16

SPC

Resepti

Femoston conti 0.5-2.5 tabletti PL 2019-01-16

SPC

Resepti

Femoston conti 1-5 tabletti PL 2019-01-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fendrix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Fenosup Lidose 160 mg kapseli PIL 2018-04-24

SPC

Resepti

Fentanyl 50 mikrog-ml injektioneste, liuos PL 2019-11-11

SPC

Resepti

Fentanyl Ethypharm 50 mikrog-ml injektioneste, liuos PL 2019-05-01.doc

SPC

Resepti

Fentanyl Ethypharm 50 mikrog-ml injektioneste, liuos, PL 2019-05-01.doc

SPC

Resepti

Fentanyl Hameln 50 mikrog-ml injektioneste, liuos, PL 2020-06-11.doc

SPC

Resepti

Fentanyl Hexal 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari PL 2013-08-09

SPC

Resepti

Fentanyl Ratiopharm 12, 25, 50, 75, 100 mikrog/tunti depotlaastari PL 2020-04-23

SPC

Resepti

Fentanyl Sandoz 12.5, 25, 50, 75 ja 100 mikrog/tunti depotlaastari PL 2019-04-25

SPC

Resepti

Fentanyl Stada 12 ,25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari PL 2019-04-08

SPC

Resepti

Fenylefrin Abcur 0,05 mg-ml 0,1 mg-ml injektioneste, liuos PL 2018-04-06.doc

SPC

Resepti

Fenylefrin Aguettant 100 mikrog/ml injektio-/infuusioneste, liuos PL 2020-01-15

SPC

Resepti

Fenylefrin Stragen 50mikrog-ml injektioneste liuos esitäytetty ruisku PL 2019-11-28.doc

SPC

Resepti

Fenylefrin Unimedic 0.05 mg-ml, 0.1 mg-ml injektioneste PL 2018-11-05

SPC

Resepti

Fenylefrin Unimedic 10 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti PL 2018-11-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Feraccru - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ferinject 50 mg Fe-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2020-06-23 Uusi

SPC

Resepti

Ferofix 100 mg purutabletti PL 2017-07-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ferriprox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Ferrose 100 mg purutabletit PL 2020-03-10.docx

SPC

Resepti

Ferrose 2,5 mg-tippa, tipat, liuos PL 2020-03-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fetcroja - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Fexofenadine Bluefish 120 mg tabletti PL 2020-02-25

SPC

Resepti

Fexofenadine Bluefish 180 mg tabletti PL 2020-02-25

SPC

Resepti/itsehoito

Fexofenadine ratiopharm 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-03-05.doc

SPC

Itsehoito

Fexofenadine ratiopharm 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL OTC 2020-03-05.doc

SPC

Resepti

Fexofenadine ratiopharm 180 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-03-05.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >