Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 301 - 330 kokonaismäärästä 353
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cotellic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Cotrim, Cotrim Forte tabletti PL 2020-03-23

SPC

Resepti

Coveram 5 mg-5 mg, 5 mg-10 mg, 10 mg-5 mg, 10 mg-10 mg tabletti PL 2020-04-10

SPC

Resepti

Coversyl Comp Novum 10 mg-2.5 mg tabletti PL 2020-04-09

SPC

Resepti

Coversyl Comp Novum 5 mg-1.25 mg tabletti PL 2020-04-09

SPC

Resepti

Coversyl Novum 10 mg tabletti PL 2019-02-14

SPC

Resepti

Coversyl Novum 2.5 mg tabletti PL 2019-02-14

SPC

Resepti

Coversyl Novum 5 mg tabletti PL 2019-02-14

SPC

Resepti

Coxiloc 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällystetty PL 2016-11-11

SPC

Resepti

Cozaar 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-11-20

SPC

Resepti

Cozaar Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-12.5 mg tabletti PL 2020-01-07

SPC

Resepti

Cozaar Comp Forte 100 mg-25 mg tabletti PL 2020-01-07

SPC

Itsehoito

Crataegus tipat PL 2016-07-11 Uusi

SPC

Itsehoito

Creon 10 000 enterokapseli PL 2017-11-16

SPC

Itsehoito

Creon 20 000 enterokapseli PL 2018-09-12

SPC

Itsehoito

Creon 25 000 enterokapseli PL 2017-11-16

SPC

Itsehoito

Creon 35 000 enterokapseli PL 2018-09-12

SPC

Itsehoito

Creon 40 000 enterokapseli PL 2017-11-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cresemba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Crestor 5, 10, 20, 40 mg tabletti PL 2019-08-09

SPC

Resepti

Crinone 8 prosenttia emätingeeli PL 2018-11-19

SPC

Resepti

Crispin Uro 200 mg tabletti PIL 2002-08-26

SPC

Resepti

Crispin Uro 400 mg tabletti PIL 2002-08-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Crixivan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Crusia 2000 IU(20mg)_0.2ml, 4000 IU(40mg)_0.4 ml, 6000 IU (60mg)_0.6ml, 8000 IU(80mg)_0.8ml, 10 000 IU(100mg)_1ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2020-04-13.docx Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Crysvita - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cubicin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cufence - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Cuplaton 100 mg kapseli PL 2017-02-22

SPC

Itsehoito

Cuplaton 300 mg-ml tipat PL 2020-03-20

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >